Turun kaupungin järjestämän allianssiurakan kilpailutus on ratkennut ja kaupungin yhteistyökumppaneiksi Yli-Maarian monitoimitalon suunnitteluun ja rakentamiseen valikoitui työryhmä HARPPI, jossa ovat mukana Hartela Oy, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, Granlund Turku Oy ja Ramboll Finland Oy.

Yli-Maariaan tullaan suunnittelemaan monitoimitalo, tulevaisuuden oppimis- ja kasvatusympäristö, jossa toimii noin 700 perusopetuksen oppilasta (1-9 lk), noin 120 varhaiskasvatusikäistä, kirjasto, nuorisotoimi, kouluterveydenhuolto ja neuvola.

Kiinteistöosakeyhtiö Turun Yli-Maarian hallitus valitsi hankkeen päätoteuttajaksi Harppi-ryhmittymän eli Hartela Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, Granlund Turku Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy:n hanketta varten perustaman ryhmittymän. Harpin ehdotus Ypsilon arvioitiin parhaaksi jatkokehitystä ajatellen. 

-Yli-Maarian uusi monitoimitalo jatkaa Syvälahti -hankkeessa aloitettua mallia, jossa kaupungin alueellisia toimintoja kootaan saman katon alle. Näin palveluista saadaan helpommin saavutettavia ja samalla voidaan hyödyntää eri toimintojen välisiä synergioita. Kaupunki on asettanut hankkeelle tiukat tavoitteet liittyen muun muassa hankkeen kustannuksiin ja toiminallisuuteen, jotka uskon Harppi-ryhmittymän kanssa saavutettavan, sanoo Turun kaupungin tilajohtaja ja Kiinteistöosakeyhtiö Yli-Maarian koulun hallituksen puheenjohtaja Tuomas Koskiniemi.

-Tavoitteena on tarjota Yli-Maariaan virikkeellinen, monikäyttöisen ja innovatiivinen toimintaympäristö, jossa eri-ikäiset käyttäjät pystyvät toimimaan pitkin päivää tarpeiden mukaisissa tilakokonaisuuksissa, kertoo Arkkitehti Mikko Uotila.

Mikäli suunnitteluvaiheen tuloksen perusteella päätetään edetä toteutusvaiheeseen, aloitetaan rakentaminen vuoden 2017 alussa. Alustavien suunnitelmien mukaan rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 lopulla. Kaupunginvaltuuston asettama kattohinta hankkeelle on 22 miljoonaa euroa.

Suunnitelmassa osittain kolmikerroksisen rakennuksen laajuus on runsaat 7.900 neliömetriä. Harppi-työryhmän kilpailuehdotuksessaan käyttämä nimi ’Ypsilon’ valikoitui rakennuksen nimeksi. Työryhmä antoi suunnitelmansa nimeksi Ypsilon, koska rakennus on ylhäältä katsottuna y-kirjaimen muotoinen.

Allianssimalli luo edellytykset innovoida

Yli-Maarian monitoimitalohankkeessa päädyttiin allianssimalliin, koska se sopii erityisesti suurten ja monimutkaisten hankkeiden toteutukseen. Allianssimalli luo erinomaiset edellytykset innovoida ja mallista on hyviä kokemuksia aiemmissa rakennushankkeissa.

- Isot rakennusprojektit vaativat useiden eri alojen osaamista, jolloin kokonaisuuden kehittäminen perinteisellä rakennuttamismallilla on erittäin hankalaa. Kun rakentaja on mukana jo alusta asti, saadaan käytännön työmaaosaaminen ja kokemukset huomioitua jo suunnitteluvaiheessa, ja voidaan tehdä kustannustehokkaita valintoja, toteaa rakennuttajainsinööri Anne Antola Kiinteistöliikelaitokselta.

Allianssihankkeet toteutetaan siten, että asiantuntijat työskentelevät yhdessä samassa tilassa. Informaatio on avointa ja asiantuntijat kokevat tilaajan ja tilojen tulevien käyttäjien toimialojen edustajien olevan aktiivisesti läsnä hankkeessa. Allianssin yhteiset tekijät – sopimus, organisaatio ja riskit – saavat aikaan suuremman sitoutumisen projektiin verrattuna perinteisiin toteutusmuotoihin.

-Olemme erittäin iloisia tästä allianssi-kilpailun voitosta. Ilman yhteistyökumppaneiden panosta tuskin olisimme päässeet näin hyvään lopputulokseen, kommentoi hankkeen projektipäällikkö Lauri Piitari Hartelasta.

Yli-Maarian Ypsilonin suunnittelun ja rakentamisen vaiheista kertova blogi avataan vuoden 2017 alkupuolella. Hankkeen verkkosivu avataan Turun kaupungin nettisivustolla hankkeen edetessä.