Turun kaupungin järjestämä Turku Future Forum -ideointiviikko on edennyt puoliväliin. Kampuksen ja tiedepuiston eli Itäharjun ja Kupittaan alueen kehittäminen kiinnostaa kaupunkilaisia. Alkuviikon työpajoissa alueen tulevaisuudesta on esitetty lentäviä ideoita ja näkemyksiä, joita hyödynnetään kaupunkikehittämisessä.

Mitä tapahtuu, kun kaikille halukkaille annetaan mahdollisuus osallistua kaupunkiympäristön kehittämiseen?

– Siitä syntyy valtavat määrät hienoja ideoita, joissa parhaimmillaan eri näkökulmat yhdistyvät. Maanantain ja tiistain työpajoissa on ollut ennakkoluuloton ja innostava ilmapiiri, jolloin myös ne kaikki villeimmät ja hulluimmatkin ideat on uskallettu sanoa ääneen. Ja juuri sitä tältä viikolta toivoimmekin, iloitsee projektipäällikkö Riitta Birkstedt Turun kaupungilta.

Maanantaina pohdittiin muun muassa korkean rakentamisen mahdollisuuksia, Kupittaan elävöittämistä ja saavutettavuuden parannuskeinoja. Osallistujat kaipasivat muun muassa community centereita, tehostettua tilojen yhteiskäyttöä, Vasaramäen puiston elävöittämistä, raitioliikenteen kehälinjaa, shuttle bus -liikennöintiä ja kenties korkeita rakennuksia.

Tiistaina pureuduttiin fiksun liikkumisen ja erityisesti MaaSin (Mobility as a Service)  mahdollisuuksiin, jolloin ideoitiin esimerkiksi rohkeasti autotonta Kupittaata, lasten MaaSia, tavaralogistiikan airbnb:tä sekä terveysteknologian ja diagnostiikan yhdistämistä liikkumiseen.

– Turku tietää jo paljon, ja täällä on jo teknologiset ratkaisut olemassa. Nyt vain pitää löytää yhteinen tahtotila, ja sitä tällaiset osallistavat tilaisuudet ja työpajat edistävät, pohti tiistain tilaisuuteen osallistunut Ellinoora Leino-Richert Turun yliopistosta.

 

Liikkumishaasteisiin vastattava

Turun kaupungin kehittämispäällikkö Jari Paasikivi muistutti, että Fölissä arjen liikkumishaasteisiin on jo vastattu kokeilemalla bussien ja taksien yhteistyötä Raisiossa.

– Mutta asiakkaiden kokonaisvaltaiseen liikkumistarpeeseen ei ole vielä tarjolla palvelupakettia. Nyt mietitään laajentamismahdollisuuksia ja etsitään vastauksia minkälaisille palveluille olisi kysyntää, jotta ne vastaisivat asiakkaiden aitoon tarpeeseen, Paasikivi pohti.

Projektipäällikkö Jussi Lindberg Liikennevirastosta kertoi, että Tunnin juna -hankkeen suunnittelu etenee. Hallitus on esittänyt hankkeen jatkosuunnitteluun 10 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Eduskunta hyväksyy ensi vuoden budjetin joulukuussa.

– Seuraava vaihe Espoon ja Salon välisen oikoradan suunnittelussa on ratalain mukainen yleissuunnitelma, mikä muun muassa tarkentaa radan sijaintia, kustannusarviota ja vaikutustenarviointia. Oikoradan suunnittelun lisäksi edistetään muidenkin rataosuuksien suunnitelmavalmiutta, Lindberg selvitti.

Turku Future Forum jatkuu

Turku Future Forum -ideointiviikko jatkuu keskiviikkona yrityspäivän merkeissä. Silloin mietitään keinoja, joilla älykkäiden ratkaisujen syntymistä alueella voitaisiin edistää älykkäiden toimijoiden kesken. Viikon päättää torstain korkeakoulupäivä, jolloin kysytään: miten Turku jatkossakin lunastaa paikkansa korkeakoulukaupunkien ykkösenä?

Ideointiviikon tulokset kootaan yhteen ja hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa. Turku Future Forum -otsikon alla järjestetään vastaavanlaisia osallistavia tapahtumia myös ensi vuonna.

Lue lisää:

www.turku.fi/turkufutureforum

Turku Future Forum -ideointiviikko 28.11.–1.12.2017.