Turun kaupunki ehdottaa valtiolle mittavaa panostamista osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen meri- ja valmistavan teollisuuden kasvun turvaamiseksi. Arvioitu lisärahoituksen tarve on 17 miljoonaa euroa, joka tulisi huomioida valtion ensi vuoden lisätalousarviossa.

Esitys osaamis- ja koulutusuudistuksesta on valmisteltu yhteistyössä Lounais-Suomen alueen yritysten ja kaupunkien, Turun korkeakoulujen, alan oppilaitosten sekä muun Suomen teknillisten yliopistojen kanssa.

Ehdotus sisältyy Turun kaupunginhallitukseen keskiviikkona 14.12. tulevaan laajaan katsaukseen meri- ja valmistavan teollisuuden myönteisistä näkymistä ja niitä tukevista mittavista toimista Turussa ja lounaisrannikolla. Ehdotus koulutuksen uudistamiseksi on jätetty perjantaina 9.12. maan hallitukselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle.

Koulutusuudistuksen taustalla ovat Turun ja Lounais-Suomen meri- ja valmistavan teollisuuden kehitysnäkymät, jotka ovat ylittäneet kaikki odotukset. Kaikkine heijastusvaikutuksineen puhutaan jopa 30 000 henkilön työllisyysvaikutuksesta 2020-luvun puolivälissä. Myös rakennusteollisuus ja palvelusektori ovat myönteisessä kasvusuunnassa.

- Kyseessä on myönteinen haaste ja mahdollisuus koko Suomelle - positiivinen rakennemuutos, jonka merkitys ja vaikutukset ulottuvat paljon pitemmälle kuin lähivuosiin. Ydinkysymys on, miten Turun alueen ja Lounais-Suomen vahva talouskasvu saadaan maksimaalisesti hyödyttämään koko Suomen talouskehitystä ja elinvoimaisuuden kasvua. Koulutuksen volyymi ja laatu ovat tässä aivan ydinasia, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Lyhyen ja pitkän aikavälin koulutuksen kehittämistoimet ovat välttämättömiä meriteollisuuden ja muun valmistavan teollisuuden työvoimatarpeen ja tulevaisuuden menestymisen turvaamiseksi. Ehdotuksen taustajoukkoihin on liittynyt yhteensä 29 alueen yritystä.

Turkuun halutaan teknillinen tiedekunta

Koulutusuudistuksen taustalla on voimakas valmistelutyö, jossa Turun kaupunki on koonnut Turun ja Lounais-Suomen alueen korkeakouluilta ja oppilaitoksilta sekä teknillisiltä kumppaniyliopistoilta osaamisen kehittämisen tilannearviot sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset.

Ydinkysymys on, miten Turun alueen ja Lounais-Suomen vahva talouskasvu saadaan maksimaalisesti hyödyttämään koko Suomen talouskehitystä ja elinvoimaisuuden kasvua.

Aleksi Randell

Turun kokoaman ehdotuksen mukaisen uudistetun koulutusjärjestelmän tulisi olla valmis viimeistään kevään 2018 yhteishaussa ja uudistuksen vaikutukset tulisi huomioida jatkossa oppilaitosten vuotuisissa valtionosuuskehyksissä.

Koulutusuudistuksen laajapohjainen kokonaisuus sisältää uusia ratkaisuja sekä insinöörikoulutukseen, DI -koulutukseen, 2. asteen ja aikuiskoulutukseen että koulutusta ja tutkimusta tukeviin rakenteisiin.

- Teknillisen tiedekunnan puuttuminen Turusta valmistavan teollisuuden ydinosaamisalueilla, esimerkiksi kone-, valmistus- ja tuotantotekniikassa, on pitkän aikavälin vakava rakenneongelma, johon tulee saada kestävä ja pysyvä ratkaisu, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Yhteistyötä koordinoidaan TFT-verkostossa

Teknillisen alan korkeakouluyhteistyötä Turussa vahvistetaan edelleen. Yhteistyön alustana on toiminut 2016 käynnistetty Turku Future Technologies (TFT) - yhteistyöverkosto. Sen roolia täydennetään perustamalla TFT:n yhteyteen teknillisen alan osaamisen ja koulutuksen kehittämis- ja koordinaatioverkosto Turun korkeakoulujen toimesta.

Turun kaupungin näkemyksen mukaan koulutusuudistuksen tavoitteena ei ole ainoastaan koulutuksen volyymien nosto. Tarvitaan myös vaikuttavia ja pitkäjänteisiä toimia koko Suomen mitassa teknillisen alan vetovoiman ja imagon vahvistamiseksi koulutus- ja uravaihtoehtona läpileikkaavasti kaikille koulutusasteille.

Koulutusesityksen lisäksi Turun kaupunki on aloittanut laajat toimenpiteet kasvun tukemiseksi. Toimenpiteet koskevat asumista, työllisyys- ja maahanmuuttokysymyksiä, osaamista ja koulutusta, saavutettavuutta, logistiikkaa ja työvoiman liikkuvuutta.

Kokonaisuutta koordinoidaan Turun kaupungin konsernihallinnon kaupunkikehitysryhmässä ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä konserniyhteisöjen, oppilaitosten, ELY-keskuksen, TE-palvelujen, Varsinais-Suomen liiton ja muiden kumppaneiden kanssa. Operatiivisesta toiminnasta vastaa Turku Science Park Oy, jonka toimintaa tullaan uudelleenjärjestämään haasteisiin vastaamiseksi.

Lisätiedot:

Turun kaupunginhallituksen esityslista 14.12.2016/Lisälista 1
Turun yliopisto: Turkuun halutaan lisää tekniikan koulutusta