Teatterissa 27.12.2016 tehdyn asbestihavainnon jälkeen otettujen lisänäytteiden (materiaalinäytteet, ilmanäytteet) analyysit ovat valmistuneet.

Otetuissa lisänäytteissä ilmeni muutamassa tilassa asbestipitoista tasoitetta sekä purkutöissä levinneessä pölyssä sivelynäytteessä asbestia muutamissa tiloissa. Määrä on pelättyä pienempi.

Työt on keskeytetty saneerausosalla asbestisiivouksen ajaksi. Siivoustöitä on aloitettu ja ne etenevät suunnitellusti työmaalla sovitun aikataulun mukaan. Vaikutuksia kokonaisaikatauluun ja ryntäämiseen on selvitetty projektinjohtourakoitsijan kanssa ja todettu, että aikataulun suunniteltu kiinniotto on edelleen mahdollista.

Töiden jatkuminen saneerausosalla asbestisiivouksen jälkeen edellyttää työmaahenkilöstölle annettavaa asbestikoulutusta, joka on aloitettu yhteistyössä Turun AKK:n kanssa tällä viikolla jatkuen ensi viikolla. Ensi viikolla saadaan avattua jo ensimmäiset asbestisiivotut tilat ja töitä voidaan jatkaa.

Asbestille mahdollisesti altistuneiden työntekijöiden osalta jatkotoimenpiteet sovitaan työterveyshuollon kanssa. Jatkotoimenpiteistä siivouksen ja jatkotyöskentelyn osalta on sovittu Lounais-Suomen aluehallintaviraston edustajan kanssa, jolle raportoidaan työn edetessä.