Suomessa otettiin vuoden alussa käyttöön av-alan tuotantokannustin. Kannustin on niin sanottu maksuhyvitysjärjestelmä, jossa tuotantoyhtiö saa palautusta kaikista Suomen alueella maksetuista palkoista ja palveluostoista. Maksimi tuki on 25 prosenttia Suomessa tapahtuneista kustannuksista.

Mitä ja miten?

Tukea saavat hakea sekä kansainväliset että kotimaiset tuotannot pitkiin elokuviin, dokumenttielokuviin, sarjamuotoisiin fiktioihin ja animaatioihin. Tukeen oikeutettujen tuotantojen täytyy täyttää järjestelmälle hyväksytyt minimikustannukset Suomessa, sekä minibudjetit koko tuotannolle. Suomen kilpailuetuja muihin maihin ovat maksuhyvitysjärjestelmän nopeus ja hakemisen helppous, sekä monipuoliset kuvauspaikat, toimiva infrastruktuuri ja korkeatasoinen osaaminen, niin live-action kuin animaatiotuotannoissa.

Tuotantokannustin lisää av-alan liikevaihtoa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

Tuotantokannustin voi jopa kaksinkertaistaa suurten tuotantojen määrän muutamassa vuodessa. Tämä tarkoittaisi yli 40 miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa suomalaisille yrityksille. Tuotantomäärien kasvu parantaisi toimialan kehittymistä ja lisäisi työtilaisuuksia eri puolilla Suomea, sillä kansainväliset ja kotimaiset tuotannot kuvataan siellä, mistä löytyvät sopivat kuvauspaikat ja toimivat palvelut.

Elokuvien tuottaminen edellyttää lähes poikkeuksetta kulttuurialan ammattilaisten lisäksi muun muassa ääni- ja kuvauskalusto-, digitaalisen kuvan- ja äänenkäsittely-, rakennus- ja sisustus-, maskeeraus- ja kampaamo-, vaatetus- ja ompelu-, logistiikka- ja kuljetus- sekä ravintola- ja majoituspalveluiden käyttöä. Tuotantokannustimen avulla tarjoutuu uusia työtilaisuuksia erityisesti sellaisille aloille ja alueille, joilla työt ovat sesonkiluonteisia tai työtä on muutoin vähän tarjolla.

Lisäksi maksuhyvitysjärjestelmällä on vaikutuksia audiovisuaalisen alan ammattilaisten ja alan palveluyritysten kansainvälisen osaamisen kehittymiseen. Kansainvälisten tuotantojen saaminen Suomeen vahvistaisi alan osaamista ja lisäisi suomalaisten av-alan yritysten mahdollisuuksia kansainväliseen verkottumiseen. Syntyvät verkostot puolestaan helpottaisivat suomalaisen audiovisuaalisen alan vientipyrkimyksiä.

Kannustimen markkinoinnista vastaa laaja av-alan konsortio

Tuotantokannustinta hallinnoi Innovaatiokeskus Tekes, joka kilpailutti tuotantokannustimen markkinoinnin joulukuussa. Kilpailutuksen voitti konsortio: Länsi-Suomen elokuvakomissio (Turku Science Park), Suomen elokuvasäätiö, Satu ry ja Pohjois-Suomen elokuvakomissio (Business Oulu), sekä alihankkijoina kilpailutuksessa toimineet Finnanimation ry, Itä-Suomen elokuvakomissio (Josek) ja Kaakkois-Suomen elokuvakomissio (Cursor).

Markkinoinnista solmittiin sopimus 20.1.2017 ja konsortio aloittaa työnsä välittömästi.  Kannustinta markkinoidaan jo heti ensi viikolla Göteborgissa ja helmikuun alussa alkavilla Berliinin elokuvafestivaaleilla. Tavoitteena on kiertää mahdollisimman paljon elokuva- ja tv-alan marketteja, festivaaleja, ja tapahtumia Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa unohtamatta tietysti suomalaisia ammattilaistapahtumia.

Markkinointia tarvitaan, sillä ainoastaan tietoisuus Suomen kannustimesta, kuvauspaikoista ja osaamisesta mahdollistaa kansainvälisten elokuvien Suomeen saamisen.

Asiasanat: