Museoiden elämyspoluilla tarjotaan peruskoulun viidesluokkalasille tutkimusmatkaa linnan vanhimpaan, keskiaikaiseen osaan.

Elämyspoluilla luodaan ihan konkreettisia oppimispolkuja, jotka ovat perfomatiivisia, rituaalinomaisia ja usein kollaasinomaisia.  Tunnin kestävän historiallisen matkan aiheena on Turun linna osana pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria. Museopedagogien taskut täyttyvät ja tyhjentyvät yhdessä kuljetun polun varrella sormustimista, tuluksista, nopista, pelikorteista paskatikkuun. Oppimispolussa luodaan yhdessä ja yksin näkemällä, kokeilemalla, tunnistamalla, tuoksuttamalla, kuulemalla muistijälkiä, jotka vaikuttavat tunteisiin: Elettiinhän sitä ennenkin!

Näistä oppimisprosesseista voidaan käyttää nimeä ”lineaarinen tila” tai ”kolmas tila”, jossa vakava ja leikillisyys yhdistyvät. Yhdessä tekemisen kautta kolmas tila alkaa kehittyä ja se voi synnyttää uusia ajatuksia, ideoita ja uudenlaisen maailman hahmottamista. Wäinö Aaltosen museossa Elämyspolku johdattaa kuvataiteen maailmoihin. Taiteen omakohtainen kokemus ja teosten äärellä käydyt keskustelut avaavat uusia näkökulmia tuttuihin asioihin. Sininen väri voidaan nähdä jopa 250:nä erilaisena sävynä taivaansinestä violettiin värähtelyyn ja sitten joku kysyykin sinulta  millainen on ”sininen hetki”?

Museot oppimisympäristöinä toimivat avoimina tiloina luovalle innovatiiviselle oppimiselle. Museo on autenttinen oppimisympäristö, johon voidaan mennä sisään. Luostarimäen museossa pyritään tutustumaan entisajan arkeen ja perinteisiin monista eri näkökulmista, löytäen yhtymäkohtia myös lasten ja nuorten omaan todellisuuteen ajalliset ja kulttuuriset erot ylittäen. Tämän lisäksi vanhempien oppilaiden kanssa on hyvät mahdollisuudet linkittää museon sisältöjä työelämätaitoihin, ammattien kehittymiseen ja työelämän muutoksiin.

Tulevaisuudessa tarvitaan taitoja ja osaamista, joiden turvin ihmiset pystyvät suhtautumaan muutoksiin mahdollisuuksina. Näiden avaintaitojen kohdalla nostetaan esiin viestintä sekä äidinkielellä että vierailla kielillä, matemaattinen osaaminen, perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla, digitaaliset taidot, oppimistaidot, ihmissuhde- ja sosiaaliset taidot sekä kulttuurien väliset ja kansalaisuuteen liittyvät taidot, yrittäjyys ja kulttuurin ilmaisumuodot. Museo näyttäytyykin mahdollistajana, joka edistää innovointia sekä aktiivista osallistumista kulttuurisesti monialaiseen osaamisyhteiskuntaan. Luostarimäen museossa toteutettiin syksyllä valmistavan opetuksen maahanmuuttajaoppilaiden kanssa Joulusilta-hanke. Se osoitti monin tavoin, miten paljon yhteistä eri kulttuureista ja tavoista löydämme historian ja arjen kautta. Elämyspoluilla oppilaat saavat mahdollisuuksia tutkia, innostua ja innovoida myös sellaista mitä me aikuiset emme näe.

Aloitamme menneisyydestä, viivähdämme hetken historiallisissa hetkissä, joita ilman tämän päiväinen ei olisi syntynyt. Museon työpajoissa siirrymme nykyisyyteen, jossa tutkimustehtävä määrittyy matkan mukaan. Lopuksi ennakoimme tulevaa tekemällä itse. Linnan ilmiöpohjaisessa työpajassa tutustutaan päänäyttelyyn viivähtäen hetkiä vitriinien edessä ihmetellen renessanssiajan Suomea osana Ruotsia lapsen silmin. Koitamme ymmärtää tieteiden ja taiteiden uutta aikakautta. Puhumme kirjapainotekniikan kehittymisen tarpeellisuudesta ja kokeilemme kirjoittamista goottilaisella tekstuuralla oikealla musteella sulkakynät sauhuten. Huomaamme samankaltaisia ilmiöitä tässä ajassa ja kätevästi kirjoitamme pätkän koodia samoilla sulkakynillä kirjanmerkiksi taitettuun paperiin, jossa komeilee ihan itse suunniteltu iso illuusiokirjain. Hetkessä sadat vuodet vaihtuivat tulevaisuuksiin museokokijoina ja näkijöinä.

Elämyspoluilla taivaltaviin tutkimusmatkailijoihin mahtuu monenlaisia oppilaita: on höpöttäjiä ja hiljaisia, rohkeita ja arkoja, innostuneita ja väsyneitä ja kaikkea näiden väliltä. Museopedagogin tehtävänä on saada ryhmädynamiikka toimimaan niin, että matka sujuu kannustavassa ja oppimista tukevassa ilmapiirissä. Hyvä tutkimusryhmä on enemmän kuin osiensa summa. Museopedagogiikan laatu syntyy innostuksesta – joka tarttuu!

Satu Musakka. museolehtori
Turun museokeskus, Turun linna