Lounais-Suomen poliisin esitutkinta Kupittaan sairaalan G1-osaston asiassa on saatu päätökseen ja etenee syyteharkintaan.

Poliisi on informoinut esitutkinnan tuloksista Turun kaupungin johtoa ja käynyt asian läpi kaupunginjohtaja Aleksi Randellin kanssa. Esitutkinnan selvityksen perusteella kaupunginjohtaja Randell on antanut Turun kaupungin sisäiselle tarkastukselle ohjeen täydentää asiaa koskevaa sisäisen tarkastuksen raporttia. Turun sisäinen tarkastus Kupittaan G1-osastosta valmistuu ensi viikolla.

Sisäisen tarkastuksen valmistumisen jälkeen arvioidaan raportista seuraavat jatkotoimenpiteet, jonka jälkeen kokonaisuus viedään Turun kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. Kaupunginhallitukselle esitellään maanantaina 6.3. poliisin esitutkintaraportti, Turun sisäinen selvitys sekä kaupungin johdon havainnot ja toimenpiteet Kupittaan G1-kokonaisuudessa.

Kupittaan G1-osaston kokonaisuutta on käsitelty Turun kaupunginhallituksessa edellisen kerran 24.10.2016, jolloin kaupunginhallitukselle annettiin tilannekatsaus asiassa. Poliisi ilmoitti lokakuussa laajentavansa esitutkinnan koskemaan myös muita kuin G1-osaston hoitajia. Tästä syystä myös Turussa on odotettu esitutkinnan valmistumista ennen kaupungin sisäisen tarkastuksen raportin tuomista kaupunginhallituksen käsittelyyn.