Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan kehittämisprojekti 1.9.2016–25.3.2018. Hankkeen päättäminen ennen virallista suunniteltua päättymispäivää.

Yhteystiedot asiassa:

Hanke on toteuttanut hankesuunnitelman mukaista hanketyötä 1.9.2016 alkaen. Hanketta on toteutettu suunnitelman mukaan, mutta toisaalta suurta osaa tavoitelluista toiminnoista ei ole saatu toimimaan. Syinä toimintojen haasteellisuudelle ovat olleet asiakaskohderyhmän haastavuus ja toisaalta hanketoiminnan raamit asiakastyön kehittämisessä tämän kohderyhmän kanssa.

Aiemmasta hankkeesta kantasuomalaisten kanssa siirretyt opit eivät ole riittäviä hankkeen asiakkaiksi muodostuneiden henkilöiden parissa toimittaessa. Lisäksi hankehenkilöstön vaihtuminen tuottaa suuria haasteita ja tämän hetkisen arvion mukaan loppuhankkeen ajaksi on haastavaa löytää henkilökuntaa tarpeeksi nopeasti. (Riskiarviot numero 2,6, ja 7 hankehakemuksessa).

Toisaalta asiakkaiden tavoittaminen ja pilottien kokeileminen on toteutunut hankkeessa ennakoitua nopeammin, joten ennen lopettamista jätettävän väliraportin pohjalta pystytään tekemään alustavat päätelmät kehittämistyöstä ja jatkamaan kehittämistyötä toimialalla myöhemmin uuden suunnitelman kautta. Tavoitellut toimenpiteet on siis saatu testattua ja tuloksena on, että tämän hetkinen hankesuunnitelma tulisi monelta kohtaa muuttaa jatkotoimenpiteitä varten (mm. tulkkaus, omakieliset, ryhmätoiminnot, jne. tarkemmin väliraportissa – luettavissa myöhemmin).

PPMM-hanke tulee järjestämään vielä keväällä 2018 ohjausryhmän kokouksen 4.4, Paloma-seminaarin 11.4 sekä Traumaattisten kriisien koulutuksen huhtikuussa (osanottajat jo valittu). Projektipäällikön viimeinen virallinen työpäivä hankkeessa on 23.3.

Suuri kiitos yhteistyöverkostolle yhteistyöstä ja toivottavasti jatkamme kehittämistyötä yhdessä mahdollisimman pian.