Rolls-Royce on päättänyt sijoittaa Turkuun uuden etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen. Uuden keskuksen on tarkoitus olla täydessä toimintavalmiudessa myöhemmin tänä vuonna ja se tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

- Tämä on loistava uutinen. Rolls-Roycen kaltaisen globaalin teknologiayrityksen tutkimus- ja kehityskeskuksen sijoittuminen Turkuun on iso voitto meille ja koko Suomelle, ja ennen muuta jälleen uusi tunnustus suomalaiselle maailmanluokan osaamiselle, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell toteaa.

- Turku kiittää Rolls-Roycea luottamuksesta ja kaupunki huolehtii osaltaan siitä, että alueen yritys-, innovaatio-, ja koulutuspalvelut tukevat yrityksen sijoittautumista parhaimmalla mahdollisella tavalla.

- Tämä on uusi merkittävä lenkki Turussa ja lounaisessa Suomessa käynnissä olevalle voimakkaalle positiivisen rakennemuutoksen kasvuvaiheelle. Sijoittuminen vahvistaa entisestään tarvetta valtion kasvuinvestoinneille, joita alueeltamme on laajapohjaisesti esitetty valtiovallalle, jotta Turun ja Lounais-Suomen vahva kasvu saadaan hyödyttämään täysimittaisesti koko Suomea.

- Olemme esittäneet myös suomalaisen meriklusterin kansallisen kilpailukykystrategien nopeaa päivittämistä. Tämä ehdotus on nyt entistäkin ajankohtaisempi, kun suomalainen meriteollisuus monipuolistuu ja lähtee valloittamaan jälleen uutta globaalisti kasvavaa teknologia- ja liiketoiminta-aluetta.

- Kolmanneksi on painotettava osaamisen kehittämisen ratkaisevaa merkitystä: koulutuksen laaja kehittämispaketti, jota Turun alueelta on valtiolle esitetty, on nyt entistä perustellumpi ja kiireellisempi, Randell summaa.

- Arvostamme valtion ja Tekesin mukaantuloa tämän koko Suomelle tärkeän investoinnin toteutuksessa. Rolls-Roycen päätös on meille Turku Science Park Oy:ssä verkostojen sekä yritysten ja tutkimusyhteisöjen välisen yhteistyön rakentajana ainutlaatuinen mahdollisuus ja myös iso haaste, Turun Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen kertoo.

Etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus ja kehitys nousee vahvaksi osa-alueeksi Turkuun rakennettavassa Maritime Excellence –kehityskonseptissa, jota ovat kehittämässä Turun kaupunki, Turku Science Park ja Turun Ammattikorkeakoulu.

- Turun seudulla on tämän päätöksen myötä yhä enemmän tarvetta tekniikan ja ICT-osaamisen ympärille rakentuvan yrityskiihdyttämön perustamiselle. Suunnitelmat sen eteen on jo aloitettu, Kyynäräinen toteaa.

Turun seudun kasvua siivittää parhaillaan elinkeinoelämän erinomainen menestys: erityisesti meri-, lääke-, ja teknologiateollisuuden vahvat kasvunäkymät lisäävät luottamusta ja säteilevät korkeasuhdannetta myös muille toimialoille. Esimerkiksi tamperelainen ohjelmistoyritys Vincit Group Oy kertoi viime kuussa perustavansa 100 hengen toimiston Turkuun. Keskeisenä sijoittumisperusteena oli Turun seudulta saatava osaava työvoima. Yksikköön haetaan ohjelmistokehittäjiä ja muita huippuasiantuntijoita.

DI-koulutuksen laajennus toteutettava nopeasti

Koulutuksen osalta vahva kasvuvaihe korostaa erityisesti tarvetta saada kestävä ja pysyvä ratkaisu Varsinais-Suomen keskeisimpään osaamishaasteeseen: ylemmän teknillisen koulutuksen ja tutkimuksen vakavaan vajeeseen. Teknologiateollisuuden arvion mukaan korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve alueella lähes kaksinkertaistuu lähivuosina 2017 – 2021, jolloin vuotuisen tarpeen arvioidaan olevan noin 850 henkilöä.

- Nyt jos koskaan on aika toteuttaa DI -koulutusoikeuksien laajennus Turun yliopistoon palvelemaan alueemme vahvaa meri- ja valmistavaa teknologiateollisuutta, ja myös rakennusteollisuuden ja muiden toimialojen yhä vaativampia tulevaisuuden osaamistarpeita, kaupunginjohtaja Randell painottaa.

- Lähtökohtana on muistettava, että Varsinais-Suomi on yksi Suomen teknologiateollisuuden tärkeimmistä tuotannollisista keskittymistä ja Suomen kolmanneksi tärkein ja voimakkaimmin kasvava vientialue. Tällä hetkellä teollisuuden tarpeiden ja koulutuksen alueellisen tarjonnan välillä vallitsee merkittävä epäsuhta, joka vain korostuu tulevina vuosina. Tekniikan yliopistotasoisen koulutuksen täydentäminen mahdollistaa tutkimuksen ja tuotekehityksen vahvistumisen alueella, joka suoraan hyödyttää alueen yritysten tuotekehittelyä ja sitä kautta koko suomalaista vientiteollisuutta, Randell jatkaa.

Turun kaupungin vetovastuulla valmisteltu, valtioneuvostolle vuoden 2016 lopulla toimitettu laaja-alainen koulutusreformi huomioi kaikki koulutusasteet. Ehdotuksessa koulutusjärjestelmän kapasiteetti ja laatu halutaan nostaa vastaamaan alueen veturiyritysten, meriteollisuuden, autoteollisuuden ja lääketeollisuuden tasoa ja tarpeita. Reformin tavoite on varmistaa ja lisätä resursseja valmistavan teollisuuden koulutustarpeisiin laaja-alaisesti ja turvata osaaminen sekä lyhyellä että myös pitemmällä aikavälillä.

Ehdotuksen pohjalta koulutuksen kehittämistarpeet ovat parhaillaan Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman selvityshenkilön valmisteltavina.

Turkulaiset korkeakoulut ja Turku Science Park Oy ovat tänään (8.3.) julkistaneet aiesopimuksen, jolla tiivistetään merkittävällä tavalla yhteistyötä teknologia-alan korkeakoulutuksessa.

Kuva: Rolls-Royce