Skanssin yhteiskehittämisfoorumi polkaistiin käyntiin 28.3.2017. Foorumi kokosi Skanssin kauppakeskukseen rakennuttajia, yrityksiä, korkeakouluja, taloyhtiöiden edustajia ja muita kiinnostuneita tahoja kuulemaan Skanssin suunnittelusta ja ideoimaan alueen tulevaa kehitystä.

Tilaisuuden avasi Skanssin kauppakeskuksen markkinointikoordinaattori Meri Hakulinen kertomalla kauppakeskuksesta ja sen LEED-ympäristösertifikaateista.

Projektikoordinaattori Janne Rinne kertoi Skanssin kolmesta asukaskyselystä, jotka tehtiin vuonna 2016. Yhteensä yli 900 vastauksessa pidettiin tärkeänä erityisesti Skanssin palveluja, viher- ja virkistysalueita, hyviä kulkuyhteyksiä ja sijaintia, sopivaa hintatasoa ja ekologisuutta.

Skanssin projektipäällikkö Taina Riekkinen loi katsauksen alueen rakentamiseen ja kaavoitukseen. Käynnissä tai käynnistymässä on TVT:n, TA-Asumisoikeuden ja YH Kotien kohteet kauppakeskuksen vieressä ja Itäkaaren toisella puolella. Lisäksi valmisteilla on kaksi asemakaavaa, joiden tavoite on valmistua vuonna 2018.

Projektisuunnittelija Ann-Sofi Österberg alusti yhteistä keskustelua esittelemällä joukon älykkään kaupungin ratkaisuja, jotka voisivat olla mahdollisia Skanssissa. Osallistujat pohtivat, mitä näistä olisi tärkeää edistää eri toimijoiden yhteistyönä. Etenkin yhteiskäyttöautot ja -tilat, viheralueet ja ympäristötaide sekä Skanssia havainnollistava 3D-malli keräsivät runsaasti kannatusta. Skanssista toivottiin myös paikkaa erilaisille nopeille ja joustaville kokeiluille.

Keskustelu oli vilkasta, ja osallistujat toivoivat yhteiskehittämisfoorumille jatkoa. Seuraava tilaisuus järjestetään syksyllä 2017. Jos haluat kutsun tilaisuuteen tai lisätietoja foorumista, kerrothan siitä Taina Riekkiselle (etunimi.sukunimi@turku.fi).

Tilaisuuden esitykset

Skanssin yhteiskehittämisfoorumi käynnistettiin osana Turun 6Aika Avoimet Innovaatioalustat –kärkihanketta.