Aiheenamme 24.4. olivat:

1.    Terveysaseman käyttäjän opas – millaisista asioita oppaassa tulisi kertoa? 
2.    Millaisia kokeiluja terveysaseman toiminnassa voisi tehdä?


Terveysasemien käyttäjän opas

-    Selkeä kartta terveysasemasta
-    Kerrotaan MITÄ palveluita kultakin terveysasemalta on saatavilla. 
-    Ketkä sinua hoitavat -esittely
-    Hyvän asiakaspalvelun periaatteet (samaan tyyliin kuin VSSP:llä), jossa niin henkilökunta kuin asiakkaatkin ohjeistetaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla 
 

-    Sekä sähköisenä verkkosivuilla, josta helppo tulostaa auloihin ja muihin asiakaspalvelupisteisiin ympäri kaupunkia.
-    Opastuksessa voisi käyttää samaa teknologiaa kuin museoissa, joissa luurien kautta saa kuunnella lisää tietoa kustakin aiheesta.

Kehitysehdotuksia asemille:

-    Aulaan aula-oppaita, joko vapaaehtoisia tai opiskelijoita.
-    Oppaat inhimillistäisivät palvelua ja auttaisivat ja opastaisivat asiakkaita, joten henkilökunnalle jäisi aikaa tehdä perustehtäväänsä.
-    Ilmoittautumisautomaatissa pitäisi ohjeet olla myös puhuttuna. Automaatit koettiin vaikeakäyttöisiksi.
-    Ruuhkaisina aikoina voisi olla liikkeellä kahvi-, tee-, kivennäisvesi-, mehu- ja keksivaunu, josta voisi ostaa kohtuuhintaan virvoketta. 
-    Netin kautta tulisi olla mahdollisuus tarkistaa jonotustilanne kulloinkin eri terveysasemilla. 
-    Aulassa tulee olla kameravalvonta.


Millaisia kokeiluja terveysaseman toiminnassa voisi tehdä?

-    Lääkehoidon kokonaisarviointi; farmaseutti voisi kiertää terveysasemilla ja tehdä myös kotikäyntejä 
-    Joku terveysasema voisi pilotoida ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä kokeiluja, kuten:
o    Itsehoitokokeilujen markkinointi tehostetusti; Arkeen voimaa ryhmät, Terve-ryhmä
o    Palveluohjaus järjestöihin ja ryhmiin, jos asiakas ei ole sairas vaan yksinäinen.
o    Verkko on täynnä asiallisia testejä, joista saa vinkkejä oman terveyden edistämiseen. Näiden markkinointi ja opastaminen.
o    Verkossa erinomaisia myös jumppaohjeita.