Elävät Kaupunkikeskustat ry:n kehittämässä elinvoimamallissa kartoitetaan keskusta-alueen erityyppiset liiketilat. Huhtikuussa tehdyssä mittauksessa Turun elinvoimaluvuksi saatiin 3,833. Ainoastaan Tampere päihittää suurten kuntien sarjassa Turun tuloksellaan 3,840.

Tulosten perusteella saadaan selville erilaisia vertailulukuja, joista tärkein on keskustan elinvoimaluku. Tutkimuksessa on mukana kuusi yli 100 000 asukkaan kuntaa ja näiden kuntien elinvoimalukujen keskiarvo on 2.69.

Turku menossa positiiviseen suuntaan

– Turun keskustan liiketiloissa viimeisen vuoden aikana tapahtuneet nettomuutokset ovat suhteellisesti melko pieniä, mutta suunta on hyvä. 26 tyhjää liiketilaa on otettu vuoden aikana käyttöön ja ns. lauantaiyrityksiä, jotka palvelevat lauantaisin, on tullut 21 lisää. Koko keskusta on piristynyt viimeisen vuoden aikana, toteaa maankäytön suunnittelija Juha Lipponen Kiinteistöliikelaitokselta.

Koko keskusta on piristynyt viimeisen vuoden aikana

Juha Lipponen

Turun Ydinkeskustayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Katariina Räikkeen mielestä on tärkeää, että keskustan elinvoimaa mitataan, ja että tulokset ovat vertailukelpoisia myös muihin kaupunkeihin nähden. Konkreettisiin lukuihin on helpompi tukeutua, kuin yleistuntumaan keskustan piristymisestä. Kehityssuunta on myönteinen, mutta suuresta muutoksesta on vielä liian aikaista puhua.

– Ydinkeskustan kannalta toivon, että keskustan kehityshankkeet pääsevät nopeutetussa tahdissa eteenpäin ja Turun seudun myönteiset uutiset jatkuvat, Räike jatkaa.

Tuloksia hyödynnetään jatkossa

Elinvoimamalli pilotoitiin keväällä 2015. Turku on ollut mukana liiketilojen kartoituksessa alusta alkaen. Elinvoimalaskennasta saadaan paras hyöty päivittämällä tiedot vuosittain ja havainnoimalla toteutuneita muutoksia. Tuloksia voidaan hyödyntää keskusta-alueen kehittämisessä ja sidosryhmäyhteistyössä, ylipäätään kaikessa millä pyritään elävöittämään keskustaa. Kartoituksen pohjalta pystytään esimerkiksi kohdentamaan keskusta-alueen perusparannusinvestoinnit asiakasvirrat huomioiden.

Kauppakorkeakoulu odottaa aktiivista osallistumista omaan tutkimukseensa

Turun kauppakorkeakoulussa on seurattu kaupan rakenteen muutosten vaikutuksia vuodesta 1990 ja nyt parhaillaan kerätään aineistoa KATE-tutkimukseen (Kulutustilat osana arvoa tuottavaa elinympäristöä). Kulutuskäyttäytymistä koskeva kysely on lähetetty 7000:lle Turun ja lähialueiden asukkaalle. Koska kuluttajat ovat erilaisia, on jokaisen vastaus tutkimukselle korvaamattoman tärkeä.

Asiasanat: