Hirvensaloon aikataulussaan parhaillaan rakentuva Syvälahden monitoimitalo valmistuu näillä näkymin keväällä 2018. Taloon tulevat toiminnot siirtyvät Syvälahteen asteittain kesästä 2018 lähtien. Koulu aloittaa toimintansa elokuussa 2018.

Valmistuttuaan Syvälahden monitoimitalossa on tilat perusopetuksen yhtenäiskoululle, varhaiskasvatukselle, kirjastolle, nuorisopalveluille, kouluterveydenhoidolle ja neuvolapalveluille.

Syvälahteen siirtyy oppilaita Haarlan, Wäinö Aaltosen ja Luostarivuoren kouluista seuraavasti:

  • Haarlasta noin 40 oppilasta
  • Wäinö Aaltosesta noin 125 oppilasta
  • Luostarivuoresta noin 400 oppilasta.

Koulujen rehtorit tiedottavat siirtyvistä ryhmistä/luokista huoltajille kevään ja ensi syksyn aikana Wilman kautta.

Lisäksi koulutiensä tulevina ykkösluokkalaisina Syvälahdessa aloittaa noin 40 lasta. Syvälahden varhaiskasvatuksessa on paikkoja noin 100 ja esiopetuksessa noin 40 lapselle.

Hirvensalon kirjasto siirtyy kesän 2018 aikana Syvälahden monitoimitaloon. Kirjasto tulee toimimaan edelleen osin omatoimisena. Kirjasto pyrkii tukemaan osaltaan yhteisöllisyyttä ja toimimaan alueen erilaisten toimijoiden elämyksellisenä kohtauspaikkana.

Hirvensalon nykyisen nuorisotilan toiminta siirtyy myös Syvälahden monitoimitaloon. Nuorisopalvelujen toiminta käynnistyy Syvälahdessa alkusyksystä 2018.

Kouluterveydenhuollon kaksi terveydenhoitajaa aloittaa työskentelyn koulun toiminnan alkaessa. Äitiys- ja lastenneuvolassa puolestaan tulee toimimaan neljä terveydenhoitajaa. Neuvola- ja kouluterveydenhuollossa toimitaan moniammatillisesti yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Pyrimme edistämään perhekeskusmallityyppistä toimintaa ja tuoda palveluita lähelle perheitä.

Talon rakentumisen etenemistä voi seurata Syvälahden monitoimitalon blogissa: https://blog.edu.turku.fi/syvalahtiprojekti/.

Lisätiedot:
rehtori Jarmo Salo, 050 4323 688
jarmo.salo@turku.fi