Varsinais-Suomessa asuvista nuorista 96 % suosittelisi Turkua opiskelukaupungiksi ystävälleen. Kaikista nuorista Turkua suosittelisi lähes joka toinen, eli 45 %. Koko maan vertailussa Turku on kolmanneksi houkuttelevin opiskelukaupunki Tampereen ja Helsingin jälkeen.

 

Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimuksen Korkeakoulujen imago 2017 -tutkimuksesta, jossa kartoitettiin nuorten mielikuvia suomalaisista korkeakouluista ja opiskelukaupungeista. Kyselyyn vastasi 1600 alle 30-vuotiasta nuorta ympäri Suomen. Vastaajista 68 % oli opiskelijoita ja 27 % työssäkäyviä.

Tarpeeksi iso, sopivan pieni

Korkeakoulun sijaintipaikkakunnan houkuttelevuudella on opiskelupaikkaa valittaessa suuri merkitys.

Turku on tarpeeksi iso ja tunnettu. Vahvuuksia ovat erityisesti hyvät kulkuyhteydet, kiinnostava tapahtumatarjonta ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet.

Tavoitteena olla Suomen innostavin

Joka neljäs turkulainen on korkeakouluopiskelija tai korkeakoulun asiantuntija, joten opiskelijoiden ääni kuuluu Turussa.

Turkua kehitetään opiskelijakaupunkina määrätietoisella yhteistyöllä. Kaupunki, kuusi korkeakoulua, elinkeinoelämä sekä opiskelija- ja ylioppilaskunnat ovat yhdistäneet voimansa, jotta Turku pysyy kaupunkina, johon hakeudutaan opiskelemaan, viihdytään ja voidaan hyvin sekä jäädään töihin valmistumisen jälkeen. Yhdessä kehitetään muun muassa arjen palveluita, helpotetaan työllistymistä sekä tuotetaan liikuntapalveluja ja tapahtumia.