Turun luottamushenkilöiden sidonnaisuustiedot siirtyvät Päättäjäpalvelun kautta automaattisesti turku.fi-sivustolle. Luottamushenkilöt vastaavat tietojen oikeellisuudesta itse.

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukainen sidonnaisuustietojen ilmoitusvelvollisuutta koskeva säädös tuli voimaan 1.6.2017, jolloin kuntavaaleissa valitut uudet kunnanvaltuustot aloittivat toimintansa. Säädöksessä määritellään, että kuntapäättäjien tulee kertoa sidonnaisuustietonsa kunnan verkkosivuilla. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai virkaansa.

Turussa valtuustolla ja lautakuntien luottamushenkilöillä on ollut käytössään keväästä 2016 asti niin sanottu ”Päättäjäpalvelu”. Palvelu on tarkoitettu luottamushenkilöiden työvälineeksi erityisesti kokousmateriaalien käsittelyä varten. Päättäjäpalvelussa luottamushenkilöt näkevät yhdessä näkymässä reaaliaikaisesti päivittyvän kaupungin säännöstön, ohjeet, esityslistat ja pöytäkirjat sekä kokousajat. Päättäjäpalvelun käyttöönoton jälkeen on pystytty luopumaan ylimääräisistä paperisista prosesseista ja runsaasta sähköpostikirjeenvaihdosta.

Nykyään luottamushenkilöt pystyvät käsittelemään Päättäjäpalvelussa myös henkilökohtaisia tietojaan digitaalisesti. Sidonnaisuustiedot kuuluvat näihin itse päivitettäviin tietoihin. Sidonnaisuustiedot siirtyvät Päättäjäpalvelun kautta Turun kaupungin verkkosivuille.