Ajurinkadulta Logomoon vievän kävelysillan urakoitsijaksi on valittu Lemminkäinen Infra Oy. Sillan rakennusurakan veroton hinta on 8.538.000 euroa. Tarjouskilpailuun saatiin yhteensä neljä tarjousta. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päätti asiasta kokouksessaan 7.6.

Ajurinkadulta Logomoon vievän sillan rakennusurakan kilpailutus on ratkennut. Kävelysillan rakennusurakan urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen tehnyt Lemminkäinen Infra Oy. Voittaneen tarjouksen veroton tarjoushinta on 8.538.000 €.

Hankinnan laatutaso varmistettiin tarjouskilpailussa sillalle asetetuille vähimmäisvaatimuksilla.

-Kilpailussa oli erittäin tiukat kriteerit. Tarjoajilta edellytettiin suuriin ja vaativiin siltapääurakoihin soveltuvaa laatusertifiointia ja yli 10 miljoonan euron vuosittaista liikevaihtoa. Lisäksi tarjoajalla ja sen henkilöillä tuli olla referenssejä muun muassa liikennöidyn ja sähköistetyn radan läheisyydessä ja päällä tehdyistä töistä, kertoo vastaava rakennuttaja Jukka Mäenpää Kiinteistöliikelaitokselta.

Logomon sillan rakennusurakkakilpailuun saatiin yhteensä neljä tarjousta. 

Silta rakennetaan suunnittelukilpailun voittaneen ’Jousi’ -ehdotuksen pohjalta. Valmis silta tulee olemaan 137,6 metriä pitkä ja kävelykannen hyötyleveys 5,6 metriä. Sillan päihin sijoittuvat hissit mahdollistavat lastenvaunujen, pyörätuolien ja pyörien kulun sillalle.

Kävelysillalla tulee olemaan näkyvä vaikutus sekä alueen maisemaan. Sillan sijainti on vaativa, koska se sijoittuu liikennöidyn sähköradan päälle ja Logomon tunnusmerkiksi muodostuneen pääjulkisivun eteen.

Rakennustyöt aloitetaan elokuun alussa ja urakka valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.