Eläkeläisiltä kerättiin viime keväänä palautetta Menovinkit-esitteestä. Noin 80 prosenttia lähes 60:stä vastaajasta arvioi Menovinkit-esitettä hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi.

Lisätiedot:

Senioreiden menovinkit löytyvät sähköisenä versiona esimerkiksi Turun kaupungin nettisivuilta osoitteesta:

www.turku.fi/seniorit

Suora linkki kesän 2017 menovinkkeihin:
Senioreiden menovinkit (pdf)

Noin 90 prosenttia palautelyselyyn vastanneista eläkeläisistä halusi esitteen paperisena. Näin siitäkin huolimatta, että vastaajista n. 40 prosentilla olisi mahdollisuus tutustua esitteeseen myös verkossa.

Keväällä tehtiin kysely sekä eläkeläisille että ammattilaisille. Kyselyyn vastanneet yhteistyötahojen edustajat kertovat mm.: ”Esitteen kautta olen osannut ohjata asiakkaita monipuolisemmin palveluiden piiriin.”

Yhteistyötahoilta kysyttiin menovinkit-esitteen merkittävyyttä. Lähes 90 prosenttia vastaajista koki esitteen eläkeläisille merkitykselliseksi (25 %) tai erittäin merkitykselliseksi (62,5 %).

Esitteen merkityksellisyys ammattilaisille arvioitiin samansuuntaisesti, 56,5 prosenttia vastaajista koki esitteen merkityksellisenä ja 37,5 prosenttia erittäin merkityksellisenä.

- Yhtenä tavoitteenamme oli yhteistyön tuloksena jakaa tietoa toimintamahdollisuuksista yli sektorirajojen ja palautteen perusteella voimme todeta onnistuneemme, toteaa projektisuunnittelija Satu Järvenpää Liikkuva resurssikeskus -hankkeesta.