Tapaaminen oli jatkoa Skanssin ensimmäiselle yhteiskehittämisfoorumin tapaamiselle keväällä 2017. Kevään tapaamisessa äänestettiin yhdessä kehitettävistä aiheista, ja silloin teema ”Älykkäät ja joustavat tilaratkaisut” sai eniten ääniä, joten se päätettiin valita tämän kertaisen tapaamisen teemaksi.

Tilaisuuden alkuun arkkitehti Hilla Rudanko esitteli visioita tulevaisuuden kaupunkiasumisesta. Seuraavaksi kuultiin puheenvuoroja eri yritysten edustajilta. Setlementtiasunnot Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Rönkä kertoi yhteisöllisestä kaupunkiasumisesta ja Living as a Service ajatuksesta. CTO Pasi Kivekäs Joustotoimisto Oy:ltä toi esiin jakamistalouden liittyen tiloihin, älykkäät ja joustavat tilaratkaisut sekä Flextila.com palvelun kokemuksia. Petteri Tolonen Tolotech Oy:ltä esitteli älykkään kulunhallinnan ratkaisuja.

Tilaisuuden toisessa osiossa palvelupäällikkö Raimo Oksa esitteli Skanssissa sijaitsevan Yhteispalvelu Monitorin toimintaa ja heidän tarjoamiaan palveluita. Skanssin alueen projektipäällikkö Taina Riekkinen loi katsauksen alueen ajankohtaisiin asioihin.

Tapaamisen päätteeksi pidettiin työpaja, jossa pohdittiin millaisille älykkäille tiloille olisi tarvetta, miten tiloja olisi mielekästä varata sekä miten rakennus voisi palvella käyttäjää. Monia mielenkiintoisia ehdotuksia nousi esiin ja aiheet herättivät keskustelua.

Keskustelu oli tälläkin kertaa hyvin vilkasta, yhteystietoja vaihdettiin ja yhteistyön mahdollisuuksista keskusteltiin verkostoitumisen aikana. Osallistujat jäivät tahoillaan pohtimaan miten esille nousseita ideoita olisi mahdollista toteuttaa käytännön yhteistyönä.

Skanssin yhteiskehittämisfoorumin seuraava tapaaminen on helmikuussa 2018, teemana älykkäät energiaratkaisut. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen julkaistaan helmikuun alussa. Jos haluat kutsun tilaisuuteen tai lisätietoja foorumista, kerrothan siitä Taina Riekkiselle tai Ann-Sofi Österbergille (etunimi.sukunimi@turku.fi).