Turun keskustan alueella on otettu käyttöön 12 kilometrin pituinen talvipyöräilyn testireitti, jonka talvihoito tullaan suorittamaan harjasuolausmenetelmällä. Turun kaupunki kannustaa käyttäjiä antamaan palautetta testireitin ja uuden menetelmän kehittämiseksi.

CIVITAS ECCENTRIC:

Rahoittajat: Horizon 2020
Kokonaisbudjetti: 17 974 993 € / Turun kaupunki ja paikalliskumppanit 3 237 000 €
Aikataulu: 2016–2020
Hankkeen nettisivut: www.civitas.eu/eccentric
Kotimainen hankekonsortio:
Varsinais-Suomen liitto / Valonia ja Lounaistieto
Turun ammattikorkeakoulu
Western Systems Oy
Turun Kaupunkiliikenne Oy
Gasum Oy
Itämeren kaupunkien liitto, Kestävien kaupunkien komissio

Uuden, 12 kilometrin pituisen, talvipyöräilyn testireitin talvihoito suoritetaan harjasuolausmenetelmällä, joka tarkoittaa lumenpoistoa pääsääntöisesti harjaamalla ja liukkaudentorjuntaa suolaamalla. Menetelmällä kadunpinta jää paljaaksi lumesta eikä polannetta pääse syntymään. Lisäksi harjasuolauksella keskitytään parantamaan liukkaudentorjuntaa. Runsaalla lumisateella tai kovalla pakkaskelillä kuitenkin turvaudutaan väliaikaisesti perinteisiin talvihoitomenetelmiin.

Talvipyöräilyn testireitti kulkee Itäistä Rantakatua pitkin kiertäen Kupittaanpuiston, Ylioppilaskylän ja Aninkaistensillan kautta takaisin Auransillalle.

Talvipyöräilyn harjasuolausurakka kilpailutettiin ja urakoitsijaksi valittiin Kuntec Oy. Harjasuolauskalusto on ollut lähtövalmiudessa 16.10.2017 alkaen. Urakan pituus on neljä talvikautta.

─ Kyseessä on uuden menetelmän kokeileminen ja oppimisprosessi. Menetelmästä on erinomaisia kokemuksia maailmalta, kuten Ruotsista, mutta samalla harjasuolaus on nykyisiä menetelmiä selvästi vaativampi toteuttaa, kertoo CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen projektityöntekijä Anette Korkiakangas.

Kaupunki haluaa muistuttaa, että kyseessä on talvipyöräilyn testireitti, jossa testataan uudenlaista talvihoitomenetelmää. Menetelmästä huolimatta kyseessä ovat kuitenkin talviset olosuhteet, jolloin yllättävää liukkautta voi esiintyä. Lisäksi talvipyöräilijöiden kannattaa suolan käytön myötä huolehtia ketjujen rasvauksesta sekä polkupyörän puhtaanapidosta

Turusta löytyy kiinnostusta ympärivuotiselle pyöräilyn kehittämiselle. Alkuvuonna julkistetun pyöräilybarometrin mukaan kaupunkilaisista pyöräilee ympärivuotisesti 23 prosenttia. Barometrissä ilmeni myös, että pyöräilyn kehittämiselle on kaupungissa vahva tuki – jopa 96 prosenttia tukee pyöräilyn kehittämistä. Kaupungissa on tuoreeltaan avattu myös uusi pyöräily-yhteys Humalistonkadulle.

Turun kaupunki toivoo runsasta ja rakentavaa palautetta talvipyöräilyn testireitin kehittämisen tueksi. Testireitti toteutetaan osana fiksun liikkumisen CIVITAS ECCENTRIC -hanketta.

Kaupunkilaisilta toivotaan palautetta pyöräreitistä ja sen talvihoidosta:

Kaupunki on vastaanottanut kyselyitä testireitin tarkemmasta sijainnista maastossa:

Suurilta osin testireitti kulkee vain toisella puolella katua. Ainoastaan Hämeenkadulla ja Aninkaistensillalla kadun molemmat puolet harjasuolataan.

Tuomiokirkontorilla hoidettava väylä kulkee Brahenpuiston puoleista reunaa. Vähätorin reitti yhdistyy Brahenkadun pyörätien päästä viistosti Linnankadun pyörätiehen. Harjasuolauksen kulkureitin toreilla näkee selvästi talvisilla olosuhteilla. Reitin leveys on noin 3 metriä.

Itäisen Rantakadun väylä Tuomiokirkkosillan ja Aurasillan välillä hoidetaan koko leveydeltä, mutta ensimmäiseksi kulkureitti avataan Hämeenkadun puoleiselle osuudelle. Itäisen Rantakadun väylä on kalteva joelle päin, joten harjasuolausreitin hoidossa on huomioitu väylän sulamisvesien talvihoitoon tuomat haasteet. Tästä syystä ajoradan korkein kohta on valittu ensimmäisenä hoidettavaksi. Lumettomilla ja liukkailla keleillä liikkujilta pyydetään talvisiin olosuhteisiin kuuluvaa varovaisuutta myös testireitillä.

Koko testireitti kartalla:

Talvipyöräilyn testreitti maastossa 26.10.2017