Moni toimii iäkkään läheisensä omaishoitajana ilman yhteiskunnan tukea.

Suomen hallituksen tavoitteena on lisätä tuen piirissä olevien omaishoitajien määrää ja samalla parantaa omaishoidettavien terveyden ohella myös omaishoitajien jaksamista sekä hyvinvointia. Turku haluaa osaltaan tukea omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia. Toukokuussa 2017 aloitettiin omaishoitajien maksuttomat hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Terveystarkastukset käynnistyivät yli 75-vuotiaista omaishoitajista, jotka ovat toimineet omaishoitajina kaksi vuotta tai kauemmin eivätkä ole käyneet lääkärin vastaanotolla vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on edistää omaishoitajan ja koko perheen hyvinvointia. Samalla tuetaan omaishoitajaa tekemään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja.

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, ei ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia eikä kodinhoidollisia töitä.

Omaishoitaja on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa, mihin kuuluu hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon palkkio määrittyy hoidon vaativuuden mukaan eikä se ole sidoksissa tuloihin tai varallisuuteen. Kriteerien täyttymistä arvioidaan aina kotikäynnillä hoidettavan kotona.