Turussa siirrytään kuntouttavan työtoiminnan hankinnassa palvelusetelin käyttöön. Tavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömien työelämävalmiuksia, kuntouttavan työtoiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä saada uusia palveluntuottajia.

Palveluseteli on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat kuntouttavan työtoiminnan lain piirissä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa kehitetään pitkään työttömänä olleen työelämävalmiuksia, ja se sisältää mm. yksilöllistä ohjausta ja opastusta erilaisissa työtehtävissä. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään myös ryhmissä.

Palveluseteliin siirtyminen ei lisää kaupungin kustannuksia, mutta laadun ja vaikuttavuuden paranemisen myötä se tuo säästöjä työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Palvelusetelin myöntää Työllisyyspalvelukeskuksen Työpiste. Kuntoutusneuvoja ja asiakasneuvojat auttavat asiakasta palveluntuottajan valinnassa.

Palvelusetelillä voi hankkia kuntouttavaa työtoimintaa niiltä palveluntuottajilta, jotka täyttävät kuntouttavan työtoiminnan lain ja säädösten edellyttämät vaatimukset sekä kunnan paikallisesti määrittelemät vaatimukset.

Työllisyyspalvelukeskus hyväksyy palveluntuottajat hakemuksesta. Kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä Työllisyyspalvelukeskukseen.

Palveluseteli otetaan käyttöön vaiheittain loppuvuoden kuluessa. Nykyiset asiakassopimukset pysyvät voimassa.