Turun kaupungin Työllisyyspalvelukeskus on ottanut käyttöön asiakasviestinnässään uuden nimen, Työpiste. Uudella nimellä tehdään tunnetuksi paitsi keskustaan muuttanutta asiakaspalvelua myös asiakaspalvelussa tapahtuneita muutoksia.

Työpisteen asiakaspalvelu

ma–pe klo 8.30–16.00
Käsityöläiskatu 10
tyopiste@turku.fi
02  262 5072

www.työpiste.fi

Työpiste toimii kaikkien alle 25-vuotiaiden tai vähintään 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden turkulaisten työvoimatoimistona osana 1.8.2017 käynnistynyttä alueellisesta työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilua. Työpisteen tehtävänä on työllistää, valmentaa ja kuntouttaa asiakaskuntaansa uudelle uralle joko töihin, koulutukseen tai oman työkyvyn kohentamiseen.

– Alueellisen työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilun myötä Turun kaupungin asiakkaiksi siirtyi noin 7 000 turkulaista työtöntä työnhakijaa. Samalla kaupungin Työpisteeseen siirtyi 26 virkailijaa TE-toimistosta vahvistamaan henkilökuntamme määrää ja osaamista, Työllisyyspalvelukeskuksen johtaja Riitta Uitto kuvaa

– Työllisyyskokeilun käynnistäminen on menossa ja kokeilun luonteeseen kuuluu myös uusien toimintamallien testaaminen ja luominen. Kahden organisaation ja useiden tietojärjestelmien yhteen sovittaminen on iso ponnistus. Hihat on kääritty ja uusia palvelumuotoja otetaan käyttöön, mm. nuorten työttömien ryhmävalmennukset ovat alkaneet.

Työpiste on uusi tapa palvella

Saman katon alla Käsityöläiskadun Työpisteen asiakaspalvelussa työskentelee nyt hyvin monipuolinen ammattilaisten joukko. Osaajien yhteistyöllä asiakkaille löydetään entistä paremmin ja nopeammin yksilöllinen tien työelämään, uudelleen koulutukseen tai kuntoutukseen.

Myös aika on otollinen, Turussa ja Varsinais-Suomessa on töitä tarjolla enemmän kuin vuosiin.  

Työpiste tarjoaakin sekä yrityksille että yhteisöille apua rekrytointi- ja työllistämistarpeisiin. Kattavalla yritysyhteistyöllä kartoitetaan piilotyöpaikkoja ja etsitään niihin sopivia tekijöitä.

 Asiakkaitten työpaikan saantia helpotetaan myös erilaisin yrityksille ja järjestöille suunnatuin tukitoimin. Työnantaja saa Työpisteen kautta sopivia ehdokkaita avoinna oleviin työpaikkoihin ja työnhakija tilaisuuden näyttää kykynsä ja motivaationsa sekä usein myös uuden työpaikan itselleen.

Työ ja tekijät kohtaavat Työpisteessä

Työpisteen tärkein tehtävä on saattaa työt ja tekijät yhteen. Asiakkaita palvellaan henkilökohtaisesti ennalta sovituissa tavoitteellisissa tapaamisissa. Työpisteessä voi asioida myös ilman ajanvarausta, sillä paikalla ollaan turkulaisia varten.