Turun telakalla rakennetaan laivoja vahvasti kotimaiseen verkostoon nojaten. Yli kolme neljäsosaa toimittajista on suomalaisyrityksiä. Vaikutukset ovat suurimmat Varsinais-Suomessa kaikilla mittareilla mitattuina, selviää Turun kaupungin ja Meyer Turku Oy:n yhdessä Turun yliopiston Brahea-keskukselta tilaamasta telakan aluetaloudellisia vaikutuksia selvittäneestä tutkimuksesta.

Meyer Turku Oy:n avainluvut

• Oma henkilöstö 1828, tytäryhtiöt 232 (Piikkio Works, Shipbuilding Completion ja ENG’nD) (2017)
• Varsinais-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja ja suurin teollisuustyönantaja (2016)
• Liikevaihto 792 milj. euroa (2016)
• Jalostusarvo yhteensä 145 milj.euroa

www.meyerturku.fi

Turun telakan aluetaloudelliset vaikutukset (pdf)

Neljä kymmenestä (41 %) toimittajayrityksestä sijaitsee Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla lähes yhtä paljon (38 %). Toimitusten arvosta Varsinais-Suomi kattaa yli puolet (51 %), Uusimaa alle kolmanneksen (31 %).

Yli yhdeksän kymmenestä Meyer Turku Oy:n työntekijästä asuu Varsinais-Suomessa, samoin kuin valtaosa toimittajayritysten henkilöstöstä.

Myös suurin osa verotulovaikutuksista säteilee Varsinais-Suomen kuntiin. Telakkaan liittyvät yhteisöverotulot ovat n. 4,1 miljoonaa euroa. Tämän luvun lisäksi työntekijöiden maksamat kunnallisverotulot lisäävät positiivista verotulovaikutusta alueelle.

Vahvasti paikallista, kansallisesti vaikuttavaa, globaalia liiketoimintaa

Telakka on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa, mutta sen vaikutukset ulottuvat koko maahan ja liiketoiminnan globaalisuudesta johtuen myös ympäri maailmaa.

Meyer Turku Oy:n toimitusten arvon jakautuminen, 508 milj. €.

Telakan toiminta työllistää tällä hetkellä suoraan Suomessa noin 3 200 henkilöä ja välillisesti 2 600 henkilöä henkilötyövuosina. Näiden lisäksi tulevat ulkomaisten yritysten työllisyysvaikutukset sekä jonkin verran lisää ns. toisen tason toimittajien työllisyysvaikutuksia. Kausivaihtelut ovat toiminnassa merkittäviä. Telakan arvion mukaan suora työllistämisvaikutus kasvaa jopa 20 000 henkilöön ja tuotantovolyymi yli kaksinkertaiseksi nykyisestä 2020-luvun alkupuolella.

Telakan ja sen suorien toimittajien telakkaan liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on n. 1,3 miljardia euroa. Telakka on myös tärkeä vientitulojen lähde: yhden laivatoimituksen arvo on noin 1 % koko Suomen vuotuisen viennin arvosta.

- Telakan olemassaolo on äärimmäisen iso ja merkityksellinen asia Turulle ja koko Suomelle. Telakan toiminta näkyy kaikessa ympärillämme ja vaikutukset ulottuvat matkailusta koulutukseen, asumiseen ja liikenteeseen, eikä ainoastaan Turun rajojen tai telakan aitojen sisäpuolelle. Nämä ovat myös valtakunnallisesti merkittäviä tekijöitä, toteaa Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Mittavat investoinnit siivittävät lähivuosien kasvua

Meyer Turku Oy:n vuoden 2019 loppuun ulottuvien investointien arvo on yhteensä 185 milj. euroa (ml. tytäryhtiöt). Investointikohteista merkittävimpiä ovat Goliath-pukkinosturin hankinta (n. 40 milj. euroa) sekä teräshallin uudet tuotantolaitteistot, teräsvarasto ja esikäsittelylaitos (n. 130 milj. euroa).

Suora toimittajaverkosto kattaa 29 maata ja myös toimittajaverkoston yritykset ovat parin viime vuoden aikana toteuttaneet yhteensä n. 70 miljoonan euron investoinnit. Kun mukaan lisätään arviot tulevan vuoden osalta, nousee arvioitu kokonaissumma jopa sataan miljoonaan euroon.

Osaavan työvoiman saatavuus kriittistä

Telakan ja muun teollisuuden positiivinen vire houkuttelee kone- ja metallialan opintoihin. Hakijamäärät toisen asteen meri- ja teknologia-alojen koulutukseen ovat selvästi kasvaneet Varsinais-Suomessa (vuonna 2016 41 % ja vuonna 2017 43 % edelliseen vuoteen verrattuna).

Telakan toiminnan kasvu edellyttää osaavaa työvoimaa. Erityisesti teknisen alan kaikkien asteiden koulutusta tarvitaan Turussa.

- Vanha mielikuva siitä, että laivanrakennus olisi pelkästään raskasta metalliteollisuutta ei kerro enää koko totuutta. Tarvitsemme toki lisää myös ammattitaitoisia hitsaajia, levyseppiä ja asentajia, mutta osaamistarve on monipuolistunut entisestä, sanoo Meyer Turku Oy:n varatoimitusjohtaja Tapani Pulli.

- Risteilyalus on nykyään kuin pieni älykäs kaupunki ja sen myötä henkilökunnan osaamisessa esimerkiksi projektinhallintataidot ja digiosaaminen nousevat tulevaisuudessa yhä tärkeämpään rooliin.

Lue lisää raportista: Turun telakan aluetaloudelliset vaikutukset (pdf)

Kaupunginosa/Alue: