Keskituloisen kahden lapsen perheen (bruttotulot yhteensä 5900 e/kk) maksut laskevat vuodessa yli 1200 eurolla. Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin.

Eduskunta on 8.12. hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. Maksut alenevat tammikuusta 2018 alkaen.

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa keskiviikkona 13.12. Lukumääräisesti Turun kunnallisessa varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa oli marraskuussa 2017 yhteensä 922 ja perhepäivähoidossa 21 lasta, joita asiakasmaksulain mukainen sisaralennuksen prosenttimuutos tulee koskemaan.

Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin

Keskituloisen kahden lapsen perheen (bruttotulot yhteensä 5900 e/kk) maksut laskevat vuodessa yli 1200 eurolla.

Erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan. Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin. Toisesta lapsesta perittävä maksu alenee. Toisen lapsen maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien lasten sisaralennus on edelleen 80 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Toisen lapsen alennus kohdistuu kaikkiin niihin perheisiin, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksut alenevat kyseisillä perheillä riippumatta perheen tulotasosta.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksen varatun ajan perusteella. Myös maksun määräämisessä huomioon otettavat tulot säilyvät ennallaan. Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on 290 euroa. Myös alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä. Asiakasmaksulailla säädetään maksujen enimmäismäärä, kunnat voivat päättää myös alemmista maksuista.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen korostaa varhaiskasvatuksen merkitystä koulutusjärjestelmämme vaikuttavimpana osana.
- Laadukkaalla, pedagogisella varhaiskasvatuksella on positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen. Varhaiskasvatus tasoittaa erilaisista lähtökohdista tulevien lasten lähtökohtia ja vähentää ennaltaehkäisevästi eriarvoisuutta, sanoo opetusministeri.

Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018.