Turun telakan alueen läheisyydessä olevan Blue Industry Parkin (BIP) konseptisuunnitelma on valmistunut. Konseptisuunnitelmatyöstä vastasi Elomatic Oy Turku Science Park Oy:n toimeksiannosta.

Blue Industry Park

  • Työt noin 55 hehtaarin laajuisella maa-alueella alkavat jo vuonna 2018 uuden tieyhteyden rakentamisen myötä.
  • Uusien tilojen rakennustyöt toteutetaan vaiheittain vuosien 2019-2030 aikana.
  • Seuraavaksi alueelle laaditaan yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma, joka valmistuu kevään 2018 aikana.
  • Liiketoimintasuunnitelman valmistelusta vastaa Turku Science Park Oy.

Blue Industry Parkin esittely

Vauhtia Blue Industry Parkin kehittämistyöhön toi Turun kaupunginvaltuuston keväällä 2017 tekemä päätös Meyer Turku Oy:n ympärillä olevien maa-alueiden hankkimisesta kaupungin omistukseen.

Blue Industry Parkista tavoitellaan Euroopan mittakaavassa johtavaa meri- ja valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymää. Sen tehtävänä on vastata Turun seudun ja laajemmin Lounais-Suomen meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden kasvutarpeisiin ja edistää alan tulevaisuuden kilpailukykyä.

- Turun seutu on yksi Suomen vahvan talouskasvun vetureista. Jotta kasvu jatkuisi myös ensi vuosikymmenellä, vaaditaan pitkäjänteisiä, kansainvälisesti kiinnostavia ja kunnianhimoisia panostuksia tulevaan. Blue Industry Park on yksi elinkeinopolitiikan lähivuosien tärkeimmistä hankkeista, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Alue palvelee kaikenkokoisia yrityksiä ja vahvistaa Turun seudun teollisuuskeskittymien kokonaisuutta.

- Blue Industry Park tarjoaa ainutlaatuisen kehittämismahdollisuuden. Telakan välitöntä lähialuetta ei ole muissa Euroopan laivanrakennuskeskittymissä kehitetty näin kokonaisvaltaisen strategisen suunnitelman kautta, Arve jatkaa.

Blue Industry Parkin kilpailuetuna on yritysten ja alueen muiden toimijoiden yhteistoiminnasta syntyvä synergia. Blue Industry Parkissa yhdistyvät kriittinen massa resursseja ja osaamista sekä kilpailukykyiset puitteet tuotantoon, tuotekehitykseen ja tutkimukseen.

Blue Industry Parkin aluekuva.

Logistiset yhteydet kytkevät Blue Industry Parkin yritykset suoraan globaaleille markkinoille maanteitä, raiteita sekä meri- ja lentoteitä pitkin.

Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen kertoo Blue Industry Parkin tavoitteista:

- Haluamme BIP:n tarjoavan ensiluokkaiset puitteet paitsi tuotantoon, myös jatkuvaan uusiutumiseen, huippuosaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Tavoitteena on 100 yritystä ja 10 000 työntekijää sekä noin 500 miljoonan euron investoinnit.

Myös Meyer Turku Oy:lle Blue Industry Parkin rakentuminen on arvokas asia.

- Meyer Turulle Blue Industry Park on erittäin tärkeä hanke tuotantomme moninkertaistuessa vuoden 2014 tasosta seuraavina vuosina. Risteilylaivojen rakentaminen nojaa voimakkaasti verkostoon, ja Blue Industry Park mahdollistaa sekä tämän yhteistyön tiivistämisen entisestään että täysin uusien avauksien tekemisen. Olemme mielellämme tukemassa hankkeen etenemistä, jotta telakan ympärille saadaan nopealla aikataululla toimiva ja tehokas teknologiakylä, Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli sanoo.

Blue Industry Parkin tehdashalli.

 

Kaupunginosa/Alue: