Turun kaupunki tiedotti viikko sitten Puolalanmäen koulussa ja lukiossa vuonna 2000 ilmi tulleista ahdistelutapauksista, joita ei aikoinaan käsitelty asianmukaisesti. Asiasta käydyn julkisen keskustelun myötä kaupungin nykyjohdon tietoon on tullut Luostarivuoren koulusta vastaava tapaus, joka ajoittuu 1990-luvun alkupuolelle. Kaupunginjohtaja Minna Arve pahoittelee tapausta syvästi.

Valitettavasti myöskään nyt ilmi tulleessa tapauksessa asia ei ole johtanut poliisitutkintaan, koska tutkintapyyntöä ei ole tehty. Näin pitkän ajan jälkeen tapahtumien kulkua on vaikea selvittää, mutta tiedossa on, että opettaja irtisanoutui virastaan asian käsittelyn jälkeen.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arveen mukaan virasta luopuminen ei tällaisissa tapauksissa riitä, eikä asiasta vaikeneminen ole ollut oikea ratkaisu. Nykyään Turussa kaikki tietoon tulevat ahdisteluepäilyt otetaan vakavasti ja ne käsitellään asianmukaisesti. Jos tällainen epäily tulee tietoon, tehdään aina lastensuojeluilmoitus ja tutkintapyyntö poliisille. Koulussa pitää jokaisen saada tuntea olonsa turvalliseksi aikuisten läsnä ollessa.

- Minun on mahdoton hyväksyä tapaa, jolla ahdistelutapauksia on kouluissa aikanaan käsitelty. Pahoittelen asiaa sydämestäni ahdistelun kohteeksi joutuneille ja heidän läheisilleen, Minna Arve sanoo.

Kaupunginjohtaja on korostanut Turussa ahdistelutapauksissa vallitsevaa nollatoleranssia. Asiaa nostetaan näiden tapausten myötä entistä vahvemmin esiin kaikilla kaupungin toimialoilla ja työntekijöitä muistutetaan vastuusta toimia.

- Meillä ei suojella ketään tällaisesta teosta epäiltyä, vaan kaikki epäilyt selvitetään perusteellisesti ja toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa epäröimättä, Minna Arve painottaa.