Syvälahden monitoimitalo on saanut tunnustusta vastuullisesta rakentamisesta, jossa kestävän kehityksen näkökulmat on huomioitu kaikessa suunnittelussa.

Vihreä rahoitus

  • Kuntarahoituksen vihreä laina ja leasing on suunnattu ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen.
  • Vihreää rahoitusta saaneet hankkeet saavat käyttää vihreän rahoituksen tunnusta osoituksena investoinnin ympäristöystävällisyydestä.
  • Kuntarahoituksen vihreä rahoitus ja rahoitusta saaneet hankkeet

 

Syvälahden monitoimitalo (Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu) on hyväksytty Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kohteeksi. Vihreää rahoitusta voidaan myöntää investointihankkeille, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia.

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu on nostanut kohteen rahoittamiseksi Kuntarahoitus Oyj:ltä pitkäaikaisen 20 milj. euron lainan Turun kaupunginvaltuuston 26.1.2016 myöntämällä takauksella. Vihreän rahoituksen ansiosta kohteen rahoituskustannukset ovat hieman tavanomaista rahoitusta alhaisempia.

– Ilmastonmuutos vaatii edelläkävijöitä, ja kuntasektori on aivan keskeisessä asemassa globaalin ilmastohaasteen ratkaisemisessa. Syvälahden monitoimitalo on hyvä esimerkki vastuullisesta rakentamisesta, jossa kestävän kehityksen näkökulmat on huomioitu kaikessa suunnittelussa, kertoo Kuntarahoituksen asiakkuuspäällikkö Kirsi Räbinä.

Hiilijalanjälkitavoite jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Turun Hirvensalon Syvälahteen rakennettava monitoimitalo toteutetaan kestävän kehityksen näkökulmat mahdollisimman hyvin huomioon ottaen. Kohteen sijainnin osalta tämä on otettu huomioon muun muassa tehokkailla joukkoliikenneratkaisuilla. Hanke pyritään toteuttamaan mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä ja uusiutuvia energioita hyödyntävänä rakennuksena.

Hiilijalanjälkitavoitetta edesauttavat tekijät on huomioitu rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Rakennuksen laskettu E-luku (energialuku) on 99 kWhE/m2a ja energiatodistusluokka B. Lämmön talteenottolaitteet sekä Ilmanvaihtolaitteisto on valittu niin, että ne täyttävät 1.1.2018 voimaan tulleen komission asetuksen, IV-laitteiston ekologisen suunnittelun vaatimukset. Rakennuksen jäähdytysenergia tuotetaan maalämpökaivoilla vapaajäähdytyksenä.

Syvälahden monitoimitalossa toimii tulevaisuudessa noin 800 perusopetuksen oppilasta, 140 varhaiskasvatusikäistä lasta, kirjasto, nuorisotoimi, kouluterveydenhuolto ja lasten neuvola. Syvälahden monitoimitalo valmistuu keväällä 2018 ja koulu aloittaa toimintansa elokuussa 2018.

Tavoitteena hiilineutraali Turku

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali alue vuoteen 2040 mennessä. Rakennusten energiatehokkuudella on suuri merkitys kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Turku onkin panostanut asiaan voimakkaasti ja Syvälahden monitoimitalo on uusin esimerkki työn tuloksellisuudesta.

– Turun kaupunki investoi vuosittain merkittävästi rakennuksiinsa ja infrastruktuuriin. On ilmastotavoitteen kannalta tärkeää ja taloudellisesti järkevää, että näissä investoinneissa huomioidaan energiaratkaisut ja elinkaaren aikainen kulutus päästövaikutuksineen aiempaa paremmin, toteaa controller Johanna Korpikoski Turun kaupungin konsernihallinnosta.

Turun kaupunkiliikenne Oy / Turun kaupungille on myönnetty Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta myös vuonna 2016 sähköbussien hankintaan, joka toteutettiin leasingrahoituksella.

Lisätietoa:

#vihreärahoitus