Turun kaupungin työllisyyspalvelut täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Koko ajan toiminnan tavoite on säilynyt samana: asukkaiden työllistyminen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

– 100 vuotta säilyneet tavoitteet ovat yksi kaupunkistrategian keskeinen osa nykyäänkin siinä missä elinkeinoelämän ja yritysten kilpailukykyisen toimintaympäristön kehittäminen. Kaupunkilaisten hyvinvointi, työkykyisyys ja osaamien ovat työnantajien ja siten koko kaupungin kannalta keskeisiä menestystekijöitä, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Kaupungin työllisyyspalveluiden toiminta on muuttunut tuloshakuisemmaksi viimeisien lamavuosien puristuksessa. Sen vuoksi Turku haki mukaan 1.8.2017 käynnistyneeseen alueelliseen työvoima- ja yrityspalvelujen kokeiluun, jossa kotikunta ottaa vastuun julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta osalle asukkaistaan. Turussa kaikki alle 25-vuotiaat työttömät ja vähintään 12 kuukautta työttöminä työnhakijoina olleet kaupunkilaiset siirtyivät kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaaksi kokeilun ajaksi.

Kokeilun aikana Turun on osoitettava, että kunta pystyy hoitamaan työllisyysasiat tehokkaasti.

– Muutimme elokuussa keskustaan ja nimesimme uuden asiakaspalvelun Työpisteeksi. Syksy on rakennettu uusia toimintamalleja, jotta asiakkaamme pääsisivät nopeasti työllistymisen, opiskelun tai kuntoutuksen tielle. Kaikin tavoin pyrimme matalan kynnyksen toimintaan. Työpisteeseen voi tulla ilman ajanvarusta ja henkilökohtainen ja yksilöllinen palvelu on tavoitteemme, kertoo työllisyyspalvelujohtaja Riitta Uitto.

Työpisteessä on noin 100 työntekijää, joista neljännes on TE-palveluiden ammattilaisia ja loput kaupungin urasuunnittelijoita, työllisyys- ja kuntoutusasiantuntijoita, sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita ja työvalmentajia. Asiakkaita oli vuoden 2017 lopussa vajaat 6 000. Turun työttömyysaste oli 12,8 % marraskuussa 2017.

Työpisteen tärkeimmät tehtävä on nuorten työllistäminen ja pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen. Työttömyys vaikuttaa kymmenien tuhansien kaupunkilaisen elämään ja aiheuttaa monenlaisia henkilökohtaisia haasteita. Kaupungille ja yhteiskunnalle kustannukset ovat myös suuret asukkaiden hyvinvointieroina ja euroina. Kaupungin maksaman työmarkkinatuen kuntaosuuksia aleneminen on konkreettinen tavoite ja hyvä mittari onnistumiselle.

Suunta on oikea

Pitkäaikaistyöttömyys on vuoden 2017 aikana vähentynyt yli 1100 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömiä oli marraskuussa 4400. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys on vähentynyt lähes 600 henkilöllä. Marraskuussa 2017 oli 1300 nuorta vailla työtä, kun vastaava luku tammikuussa 2017 oli lähes 1900.

Myös työmarkkinatuen kuntaosuus laski Turussa viime vuonna yli miljoonalla eurolla. Varsinais-Suomessa ja Turussa työllisyystilanne on lyhyen ajan kuluessa muuttunut ja puhutaan positiivisesta rakennemuutoksesta, Poreesta. Tulevaisuus näyttää nyt työllisyyden näkökulmasta valoisammalta kuin vuosiin.