Korkein hallinto-oikeus on hylännyt suurilta osin Turku 2011 -säätiön valituksen, joka koski Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen valtionavustuksen osittaista takaisinperintää. Säätiö maksaa opetus- ja kulttuuriministeriölle takaisin lähes 2 miljoonaa euroa jäädytettyjä varoja. Oikeusprosessin aikana summalle kertyneet noin 230.000 euron korot voidaan käyttää alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti kulttuurin tukemiseen.

Taustaa

3.9.2014 OKM päätti periä Turku 2011 -säätiöltä korkoineen takaisin valtionavustusta yhteensä 2.168.912,99 euroa.
3.10.2014 Säätiö jätti päätöksestä oikaisuvaatimuksen.
22.6.2015 Ministeriö hylkäsi oikaisuvaatimuksen.
21.7.2015 Turku 2011 -säätiö jätti valituksensa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
23.1.2018 KHO hylkäsi valituksen, mutta poisti koronmaksuvelvollisuuden.

www.turku.fi/2011

Turku 2011 -säätiö valitti KHO:lle heinäkuussa 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön 3.9.2014 tehdystä päätöksestä periä säätiöltä korkoineen takaisin valtionavustusta yhteensä 2.168.912,99 euroa. Oikeusprosessin ajaksi säätiö talletti OKM:n sulkutilille ministeriön vaatiman summan talletuspäivään mennessä kertyneine korkoineen. Talletuspäivänä 6.3.2015 summa oli yhteensä 2.204.064,08 euroa.

KHO:n 23.1.2018 antaman päätöksen mukaisesti Turku 2011 -säätiö on velvollinen maksamaan takaisin 1.975.705,46 euroa. Säätiön velvollisuus maksaa korkoa kuitenkin poistetaan, sillä säätiö ei ole käyttänyt saamiaan avustuksia muuhun tarkoitukseen kuin kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeeseen liittyviin toimenpiteisiin.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on pahoillaan säätiön tekemä valituksen hylkäämisestä.

- Lopputulos on ikävä Turun kaupungin ja kulttuurin kannalta. Olemme tyytyväisiä kuitenkin siitä, että KHO poisti koronmaksuvelvollisuuden.

- Säätiö on tallettanut kiistelyn kohteena olleen kokonaissumman eli noin 2 miljoonaa ja korot talletuspäivään saakka ministeriön osoittamalle tilille. Korkoa oli kertynyt noin 230.000 euroa. Palautetut määrät käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen eli kulttuurin tukemiseen, Minna Arve lupaa.

Turku 2011 -säätiö valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä hylätä säätiön oikaisuvaatimus koskien valtionavustusten takaisinperintää, koska piti takaisinperintää perusteettomana. Avustusvaroja oli tarkoitus käyttää kulttuuripääkaupunkivuoden pitkäaikaisten vaikutusten vahvistamiseen muun muassa järjestämällä Turun kulttuuripääkaupunkitavoitteita tukevia pitkäaikaisia hankkeita.

Euroopan unionin kulttuuripääkaupunkiohjelma käynnistyi vuonna 1985. Koskaan aiemmin ei valtio, jonka kaupunki on valittu kulttuuripääkaupungiksi, ole jälkikäteen vaatinut myöntämäänsä avustusta takaisin.