Asemakaavaluonnoksen pohjalta alkaa Turun Ratapiha -hankkeen arkkitehtikutsukilpailu kevään 2018 aikana. Kilpailun tavoitteena on löytää kaupunkirakenteeseen istuva, liikenteellisesti ja kustannuksiltaan realistinen, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkealaatuinen kokonaissuunnitelma.

Yleisötilaisuus

Ratapiha-hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus 12.2.2018 klo 18–20 Logomossa asukkaiden ja päättäjien näkemysten saamiseksi arkkitehtikilpailun ja kaavoitustyön pohjaksi.

Järjestäjät: GSP Group Oy ja VR

Turun kaupunki käynnistää Turun Ratapihan alueen asemakaavoituksen kaupunginhallituksessa marraskuussa 2017 hyväksytyn kumppanuussopimuksen mukaisesti. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle 30.1.2018.  Suunnitelmassa määritellään kaavan eri vaiheiden vuorovaikutus sekä kuvataan laadittavia vaikutusarviointeja.

Arkkitehtikutsukilpailu alkaa keväällä

Asemakaavaluonnoksen pohjalta alkaa Turun Ratapiha -hankkeen arkkitehtikutsukilpailu kevään 2018 aikana. Kilpailutyössä haetaan kansainvälisesti merkittävää ja ainutlaatuista ratkaisua. Turun Elämyskeskus on lähes 500 miljoonan euron ja 170 000 neliön kaupunkikehityshanke aivan Turun ydinkeskustan kupeessa. Keskuksesta tulee 2020-luvun kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostava tapahtumaliiketoiminnan, perhematkailun, elämyskeskuksen sekä liikunnan kokonaisuus. Tavoitteena on, että Elämyskeskus avaa ovensa vuonna 2022.

Elämyskeskuksesta tulee merkittävä ympärivuotinen perhematkailun kohde Turkuun.

– Elämyskeskuksesta tulee merkittävä ympärivuotinen perhematkailun kohde Turkuun. Keskukseen on tulossa sisähuvipuisto, teemapuisto, aktiviteettiparkkeja, kulttuuritiloja ja -näyttelyitä, monimuotoisia  tapahtumia, ME-talo, monitoimiareena ja liikunnalliset toimintoja, sanoo Turun Ratapiha -hankkeen projektijohtaja Ilkka Kilpimaa GSP Group Oy:stä. Yritys on kiinteistökehittämisen ja rakennuttamisen johtamisen asiantuntijayritys, joka toimii myös Garden Helsinki, Oulun Ratapiha sekä Hippos2020 -kaupunkikehityshankkeiden taustalla.

Hanke kytkeytyy osaksi Turun keskustan kärkihanketta ja vahvistaa kaupungin tapahtumallista ja matkailullista vetovoimaa – ja myös kaupungin keskustan elinvoimaa. Kaavoituksen alkamisen myötä kaupungin keskustan laajenemiseen tähtäävä suunnittelu ja sitä myöten uuden kaupunginosan kokonaisuus alkaa muodostua.

– Kaavoituksen ja arkkitehtikilpailun käynnistäminen on iso askel Ratapiha-hankkeelle. Arkkitehtikilpailu on vaativa toiminnallisten tavoitteiden osalta, mutta uskon että saamme todella tasokkaita ehdotuksia, sanoo Turun kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.