Turun työttömien työnhakijoiden määrä laski joulukuussa 2017 vuoden takaisesta 2497:llä hengellä
Turun työttömät työnhakijat sukupuolen mukaan, henkilömäärät ja avoimet työpaikat kuukausittain

Turun työttömyysaste oli joulukuussa 13,9 %. Se jatkoi kesällä 2016 alkanutta laskuaan edellisvuoteen verrattuna.

Vuosi sitten joulukuussa Turun työttömyysaste oli 16,8 % eli laskua siitä 2,9 %-yksikköä. Koko maan työttömyysaste oli 11,2 %, laskua vuoden 2016 joulukuusta 2,4 prosenttiyksikköä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä laski Turussa edellisvuodesta 1165 hengellä ja oli vuoden 2017 kuussa 4416. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli joulukuussa 1549, laskua edellisvuodesta 511.