Yhteistyö eri oppi- ja tutkimuslaitosten sekä merialan yritysten kanssa tarjoaa opiskelijalle hyvän mahdollisuuden suorittaa opintoja myös toisissa oppilaitoksissa sekä tutustua työ- ja yrityselämään.

Lisätietoa:

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinja
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun merilinjalle haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa 20.2. –13.3.2018
www.turku.fi/yhteishaku
Lukiotekoblogi - Merilukiolaiset Meyerillä kesätöissä

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinja on merellisiin opintoihin suuntautunut opintolinja, joka perustettiin vuonna 2008 lisäämään kiinnostusta meriteollisuuteen ja sen seurauksena myös työvoiman saantia ja alan osaamista.

– Aluksi haasteena oli se että merilukio nousee ihmisten tietoisuuteen mutta nyt olemme vakiinnuttaneet paikkamme Turun lukiokentällä ja hakijamäärät ovat kasvussa, Merilukion koordinaattori Christiane Ala-Nissilä, kertoo.

– Turku on merikaupunki ja meriteollisuuden keskus, joten merialan opinnoille on ollut kysyntää. Meille haetaan opiskelemaan lähialueilta sekä muualtakin Suomesta.

Merilinjalla on käytössä omat koulualukset ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua purjehduksille ja suorittaa opintojaan meriolosuhteissa. Valittavina erikoiskursseina ovat esimerkiksi teknologiakursseja, merifysiikkaa, merenkulun matematiikkaa ja sukelluskurssi

Merilukion 10-vuotisjuhla huipentuu elokuussa järjestettävään juhlapurjehdukseen Pohjanmerelle Bergeniin, jonne on kutsuttu myös lukion entisiä opiskelijoita. Merilukiolaiset ovat saaneet näkyvyyttä lähivesillä osallistumalla mm. Tall Ships Race -purjehduksiin.

Merilinja luo hyvät valmiudet jatko-opintoihin

Yhteistyö eri oppi- ja tutkimuslaitosten sekä merialan yritysten kanssa tarjoaa opiskelijalle hyvän mahdollisuuden suorittaa opintoja myös toisissa oppilaitoksissa sekä tutustua työ- ja yrityselämään.

– Ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat TSYK:in merilinjalta vuonna 2011 ja osa opiskelijoista on jatkanut opintojaan merellisillä aloilla, Ala-Nissilä, iloitsee.

Merikapteeneja on koulutettu Turussa vuodesta 1813. Nykyään Aboa Mare tarjoaa sekä merenkulun tutkintokoulutusta että jatkokoulutuskursseja. Aboa Maressa on mahdollista suorittaa merenkulkualan perustutkinto Axxellissa, sekä korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulu Noviassa. Syksystä 2017 alkaen on ollut mahdollista suorittaa englanniksi myös merenkulun ylempää AMK koulutusta.

Turun tavoitteena vahvistaa merialan osaamista

Merilukio toteuttaa osaltaan Turun kaupungin elinkeinopoliittista strategiaa, jossa yksi keskeinen tavoite on alueen meriklusterin ja -teollisuuden pitkäjänteinen kehittäminen ja erityisesti merialan tarvitseman osaamisen vahvistaminen.

– Vaikka 2008 ei vielä ollut näköpiirissä tämän päivän tilanne, niin silloin osattiin katsoa kauas ja uskottiin tämän alan tulevaisuuteen ja sen merkitykseen talousalueellemme. Oli hienoa saada olla mukana käynnistämässä merilukiotoimintaa ja huomata nyt, että sille asetetuissa tavoitteissa on onnistuttu, toteaa Meyer Turku Oy:n henkilöstöpäällikkö Arto Helin

– Merilukio kuuluu myös Meri- ja teknologiakoulutusfoorumiin, jonka tavoitteena on alan osaamisen kehittäminen koko Lounais-Suomessa, kertoo foorumin koordinaattori Anu Parantainen. Foorumissa ovat mukana ammatillinen ja lukiokoulutus, korkeakoulut sekä työelämän ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajat.

Lounais-Suomen merellinen ja valmistava teollisuus on positiivisen haasteen äärellä. Kysyntä on kasvussa, mutta mistä löytää uutta osaamista ja työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa?

Merilukio omalta osaltaan toimii nuorten innostajana hakeutua alalle. Turussa haasteena on korkeakoulutuksen volyymin laajentaminen ja koulutusalojen lisääminen merialalla voimakkaasti kasvavaa kysyntää vastaavaksi, Parantainen toteaa.

Video: Merilukioteko-hankkeessa opiskelijat pääsivät töihin merialan yrityksiin.