Keskusrikospoliisin Länsi-Suomen yksikkö on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka kohdistui rikoskokonaisuuteen jossa Turun kaupungin pysäköintimittareista on kavallettu ja varastettu rahaa.

Polisin esitutkinnan perusteella kolikoita on kavallettu ja varastettu vuosien 2007 - 2017 välisenä aikana noin 875 000 euroa. Toiminnan epäillään kuitenkin alkaneen jo 1990-luvulla, jolloin todellinen rikosvahingon määrä saattaa olla tätä suurempi.

Turun kaupunkia on kuultu esitutkinnassa asianomistajana tapahtumista, joissa muun muassa Turun kaupungin työntekijöiden on epäilty kavaltaneen Turun kaupungin pysäköintimaksutuloja.

Turun kaupungin näkemyksen mukaan esitutkintapöytäkirja sisältää tapahtumakulusta seikkaperäisen selvityksen, joka on saatu epäiltyjen ja todistajien kertomusten sekä muiden esitutkintapöytäkirjassa esitettyjen tutkintakeinojen kautta.

Kaupungille aiheutetun vahingon määrän osalta laskenta on kuvattu yksityiskohtaisesti poliisin suorittamassa rikosperusteisessa erityistarkastuksessa. Turun kaupunki vaatii edelleen rangaistusta rikoksiin syyllistyneille ja tulee esittämään vahingonkorvausvaatimuksensa oikeudenkäynnissä.

Turun kaupunki tekee parhaillaan asiasta omaa sisäistä tarkastusta. Tämän hetkisen arvion mukaan selvitys valmistuu maaliskuun alussa. Turku on lisäksi tilannut asiassa ulkoisen auditoinnin rahankäsittelyprosessista Loomis Suomi Oy:ltä, joka on vastannut rahakuljetuksesta Turun kaupungin ostopalvelutuottajana. Turun kaupunki käynnistää vastuuhenkilöiden kuulemiset viikolla 10. Kuulemisten jälkeen kaupunginjohtaja Minna Arve päättää toimenpiteistä, johon tapahtumien johdosta tulee ryhtyä. 

Pysäköintipalveluiden organisaatio

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen pysäköintipalvelut olivat ajalla 1.1.2012 - 31.12.2017 vastuullinen operatiivisesta toiminnasta, joka sisälsi pysäköintimittarien rahastuksen ja huollon. Rahastukseksi kutsutaan toimenpidettä, jossa henkilö tyhjentää pysäköintimittarin rahat. Turun kaupungin pysäköintipalveluissa työskenteli neljä henkilöä 9.11.2017 saakka.

Ennen ajankohtaa 1.1.2012 pysäköintimittarien rahastusta ja huoltoa hoidettiin Turun kaupungin kunnallistekniikkaliikelaitoksen, kunnallistekniikan ja teknisten palveluiden organisaatiossa.

Rahastettavia pysäköintiautomaatteja Turun kaupungilla on ollut 30.10.2017 yhteensä 150 kappaletta.