Turun kaupungin kaupunkiympäristö-, sivistys- ja vapaa-aikatoimialojen edustajat tapasivat tiistaina 27.2. Katedralskolanin tiloissa.

Edustajat tutustuivat meneillään oleviin arkeologisiin kaivauksiin ja kuulivat eri asiantuntijoiden lausuntoja tilanteeseen liittyen. Liikuntasalin peruskorjauksen yhteydessä lattian alta on löytynyt keskiaikaisen Turun raunioita.

Kaivaukset tulevat jatkumaan Katedralskolanin liikuntasalissa kuukauden verran. Kaivauksien valmistuttua tehdään päätökset tilan jatkokäytöstä. Päätöksenteossa tulevat olemaan mukana toimialojen lautakunnat sekä kaupunginhallitus.

– Sivistystoimialan ja koulun näkökulmasta toivomme, että tilan yläosa palautuu sen alkuperäiseen käyttöön eli liikuntasaliksi. Liikuntasalin alaosan tulevaisuuteen vaikuttavat lopullisten löydösten laajuus sekä kustannukset. Tämä ratkaistaan kaivausten valmistuttua, kertoo sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen.