Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on mahdollista tehdä sähköisesti selvitys terveydentilastaan ja rokotuksista 9.3.2018 alkaen. 1.3. voimaan tullut tartuntatautilaki edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan rokotussuoja on kunnossa.

Sähköinen lomake opiskelijoille

Yhteystiedot

1.3.2018 alkaen työharjoitteluun tulevalla opiskelijalla on oltava:

  1. rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
  2. rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan
  3. lisäksi imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on mahdollista tehdä sähköisesti selvitys terveydentilastaan ja rokotuksista eTerveyspalveluiden kautta. Lomake löytyy eTerveyspalveluiden lomakeosiosta nimellä ”Kysymykset sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille”.

Täyttämällä infolaatikosta löytyvän sähköisen lomakkeen, saat todistuksen soveltuvuudesta sosiaali- ja terveysalalle.

Työntekijä/opiskelija/harjoittelija/sijainen ei voi toimia sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä ennen kuin on tehty arvio keuhkotuberkuloosista.

Jos tarvitset tartuntatautilain mukaisia rokotuksia tai terveystarkastuksen tuberkuloosin vuoksi, saat ne opiskeluterveydenhuollosta. Jos et kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin, ota yhteyttä omalle terveysasemallesi.

Tartuntatautilaki edellyttää henkilökunnalle rokotussuojaa

1.3.2018 alkaen voimaantuleva Tartuntatautilain (1227/2016) 48§ edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskentelevien rokotussuoja on kunnossa, jos he hoitavat erityisen herkästi tartuntatauteihin sairastuvia asiakkaita ja potilaita:

  • potilaita, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia
  • alle 1-vuotiaita
  • 65 vuotta täyttäneitä
  • raskaana olevia

Rokotussuoja on oltava kunnossa, kun työskennellään potilaan tai asiakkaan välittömässä läheisyydessä. Perinteisen hoitotyön lisäksi tällaista työtä on myös potilashuoneiden siivoaminen, ruuan jakelu potilaille tai esimerkiksi vanhusten päiväkeskuksessa toimiminen.