Kauppatorin ja siihen rajautuvien katujen uudistaminen käynnistyy kevään aikana. Kaikki Kauppatoria ympäröivät kadut otetaan rakentamisen ajaksi pois normaalikäytöstä. Liikenteen tilapäisjärjestelyt koskevat laajaa aluetta ydinkeskustassa.

Lisätiedot ja palaute

Kaikista liikennejärjestelyjen muutoksista tiedotetaan yksityiskohtaisemmin ennen kuin ne otetaan käyttöön.

Keskusta-alueen kehittämiselle ja liikennejärjestelyille on kaupungin palautepalvelussa avattu oma osio nimellä Uusi Kauppatori.

Päätöksentekoon tulevista järjestelyistä saa lisätietoja kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen asiakirjoista.

Ydinkeskustan kehittäminen on käynnistymässä kuluvan vuoden kevään aikana maanlaisen pysäköintilaitoksen rakentamisella Kauppatorin alle. Samalla käynnistyy noin kolmen vuoden projekti, jonka aikana uudistetaan Kauppatorin pintarakenteet ja keskustan katualueita.

Kaikki Kauppatoria ympäröivät kadut tarvitaan rakentamisen ajaksi joko väliaikaiseksi torikaupan alueeksi tai työmaa-alueeksi. Tämä edellyttää liikenteen tilapäisjärjestelyjä koko ydinkeskustan alueella.

Joukkoliikenne pois torin ympäristöstä syksyllä

Rakennustyömaan on määrä edetä katualueille syksyllä 2018, ja joukkoliikenne siirretään pois torin ympäristöstä talviaikataulujen astuessa voimaan syyskuussa. Joukkoliikenteen siirtämisen lähtökohtana on ollut, että joukkoliikenne pysyy samoilla väliaikaisilla reiteillä koko rakentamisen ajan, eikä reittejä muuteta useaan otteeseen.

Tilapäisjärjestelyjen aikana Brahenkatu on kaksisuuntainen koko matkalla ja se on joukkoliikenteen pääreitti keskustan ja Aninkaistensillan välillä. Aninkaistensillan suunnasta bussit siirtyvät Brahenkadulle Läntistä Pitkäkatua pitkin, ja keskustasta poispäin bussit ajavat Brahenkadulta Aninkaistenkadulle Maariankatua pitkin.

Kauppatorin väliaikaiset liikennejärjestelyt.
 

Eerikinkadulta joukkoliikenne siirretään Aurakadun ja Brahenkadun väliseltä osuudelta Linnankadulle. Kauppatorin reunalta poistuvat pysäkit korvataan Linnankadulle ja Aurakadulle sijoitettavilla tilapäisillä pysäkeillä.

Linnankadun ja Aurakadun risteyksestä muodostuu samanlainen joukkoliikenteen solmupiste kuin Eerikinkadun ja Aurakadun risteys on nykyisellään. Linnankadun ja Aurakadun risteyksestä joudutaankin poistamaan ajokaistoja, jotta kääntyville busseille saadaan riittävästi ajotilaa. Samalla joudutaan Kauppatorin ja Aurajoen väliselle alueelle Aurakadulle, Auransillalle, Linnankadulle ja Brahenkadun eteläpäähän asettamaan läpiajokielto. Brahenkadulle joudutaan mahdollisesti asettamaan läpiajokielto myös Eerikinkadun ja Maariankadun väliselle osuudelle.

Tilapäisjärjestelyjen aikana pohjoiseen suuntautuvan bussiliikenteen päätepysäkit toteutetaan joko Puutorille tai Linnankadulle.

Kauppiaskadulle, Aurakadulle ja Maariankadulle lisätään lyhytaikaista pysäköintiä korvaamaan rakennushankeen ajaksi poistuvia pysäköintipaikkoja. Väliaikaiset pysäköintipaikat ovat käytössä siihen asti kunnes pysäköintilaitos on valmis.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi väliaikaiset liikennejärjestelyt tiistaina 27.3. Bussilinjojen väliaikaisista reiteistä päätetään seudullisen joukkoliikennelautakunnan kokouksessa huhtikuussa.