Skanssin yhteiskehittämisfoorumi kokoontui keskiviikkona 21.2.2018 Skanssin kauppakeskuksen älykkäiden energiaratkaisuiden tiimoilta.

Skanssin yhteiskehittämisfoorumi kokoontui keskiviikkona 21.2.2018 Skanssin kauppakeskuksen älykkäiden energiaratkaisuiden tiimoilta.

Tilaisuuden alkuun Skanssin alueen projektipäällikkö ja kaavoittaja Taina Riekkinen Turun kaupungilta kertoi Skanssin ajankohtaisista asioista. Projektiasiantuntija Lotta Lyytikäinen Turku Energialta esitteli puheenvuorossaan Skanssin kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon toimintaperiaatetta ja suunnitelmien etenemistä. Skanssin matalalämpötilaisen kaukolämpöverkon rakentaminen on aloitettu vuoden 2017 lopussa ja ensimmäiset asukkaat muuttavat lähilämpöverkolla lämpiäviin taloihin loppukesästä 2018.

Yhteiskehittämisfoorumin työpajaosuudessa osallistujilla oli mahdollisuus verkostoitua ja ideoida vapaassa ilmapiirissä erilaisia älykkäitä energiaratkaisuja Skanssin alueelle. Hyvin perusteltuja ideoita ja ehdotuksia tuli paljon ja näitä tullaan huomioimaan alueen suunnittelussa. Työpajan yhteenvedossa Taina Riekkinen totesi, että alueen ratkaisut ja valinnat voivat olla moninaisia sekä sähkön että lämmön osalta. Kaikille ratkaisuille yhteistä on että näitä voidaan tuoda vielä enemmän näkyviksi.

Työpajaosuuden jälkeen kuultiin Turun ammattikorkeakoulun lehtori Vesa Turusen esittely Lämpöä -hankkeesta ja asiakkuuspäällikkö Jaakko Luhtala Leanheatilta esitteli yrityksensä tarjoamia älykkäitä energiaratkaisuja. Tilaisuuden loppuun tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen Turku Energialta loi katsauksen sähköautojen latauspisteisiin.

Keskustelu oli tämän kertaisessa tilaisuudessa hyvin vilkasta, yhteystietoja vaihdettiin ja eri yhteistyön mahdollisuuksista käytiin keskustelua. Seuraava tilaisuus järjestetään loppukeväästä 2018. Jos haluat kutsun tilaisuuteen tai lisätietoja foorumista, kerrothan siitä Taina Riekkiselle tai Ann-Sofi Österbergille (etunimi.sukunimi@turku.fi).

Skanssin yhteiskehittämisfoorumi on käynnistetty osana  6Aika-rahoitteista Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta.

Kaupunginosa/Alue: