Turkulaiset ovat tutkimusten valossa entistä tyytyväisempiä kotikaupunkiinsa. Turku pärjää hyvin myös muuttohalukkuutta kaupunkiin mittaavassa selvityksessä, ollen toiseksi houkuttelevin kaupunki Suomessa.

Turku on noussut suurten kaupunkien listalla kolmoseksi asukkaiden tyytyväisyyttä asuinkuntaansa mittaavassa vuotuisessa Kuntarating 2017 -selvityksessä. Selvityksen on tehnyt EPSI Rating.

Asukastyytyväisyyteen vaikuttavat kunnan palveluiden lisäksi asukkaiden odotukset ja niiden täyttyminen. Tyytyväisyysindeksi tuotetaan asteikolla 0-100, jossa 75 on hyvä taso. Turun indeksiluku on 75,5. Koko Suomen keskiarvo on 71,3.

Tuore tulos on linjassa FCG:n Kuntapalvelut Turussa vuonna 2017 –kyselytutkimuksen tulosten kanssa. Niiden mukaan turkulaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin on suurempaa kuin koskaan aiemmin vastaavissa kyselyissä, joita on tehty vuodesta 2003 alkaen.

Myös muutto Turkuun houkuttelee

Taloustutkimuksen Muuttohalukkuus kaupunkeihin 2018 -tutkimuksen mukaan suomalaisista 28 prosenttia voisi ajatella muuttavansa Turkuun. Tampere arvioidaan Suomen kaupungeista houkuttelevimmaksi ja Turku on heti sijalla kaksi.

Asuinpaikkana Tampere saa asteikolla 4–10 yleisarvosanan 8,17 ja Turku 7,77. Kaikkien tutkittujen kaupunkien keskiarvo on 6,92.

Voisi ajatella muuttavansa Turkuun, %-osuus vertailuvuosina 2010 - 2018.

Lisätietoa tutkimuksista: