Turun yläkoulujen oppilaskuntien puheenjohtajat toimivat kaupungin johtavassa asemassa olevien virkamiesten työparina perjantaina. Nuoret pääsevät tutustumaan mitä johtajien päivä pitää sisällään ja jakamaan tunnelmia sosiaalisessa mediassa.

Seuraa päivän kulkua Instagramissa

Nuorten päivityksiä päivän tapahtumista voi seurata kaupungin Instagram-tilillä @turkukaupunki ja hashtageillä  #turku ja #nuoretjohtajinaturussa.

Perjantaina 13.4. neljätoista iältään 13–16-vuotiasta nuorta pääsee tutustumaan, mitä johtajien päivä pitää sisällään eri puolilla kaupungin hallintorakennuksia. Virkamiehistä mukana on mm. kaupunginjohtaja Minna Arve sekä kaupungin toimialojen johtoa.

Nuorille on epäselvää mitä kaupunki oikein tekee

Nuoret johtajina -tempauksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilaskunnissa vaikuttavia nuoria kaupungin päätöksentekoon ja johtamiseen ja kertoa päivän tapahtumista sosiaalisessa mediassa.

–  Monille lapsille ja nuorille on epäselvää mitä kaupunki oikein tekee, kertoo osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala. Kun menemme kysymään nuorilta, mitä kaupungin palveluja he ovat käyttäneet, monikaan ei osaa vastata. Kun kysymme ovatko he käyneet uimahallissa tai terveysasemalla, ilmeet kirkastuvat.

–  Kun nuoret ja virkamiehet kohtaavat, keskustelua ja ymmärrystä syntyy molemmin puolin. Tavoitteenamme on, että nuoret ymmärtävät, että kaupunki on meiltä kaikkia varten ja sen toimintaan voi vaikuttaa.

Kaupunki on meiltä kaikkia varten ja sen toimintaan voi vaikuttaa

Uusi opetussuunnitelma kannustaa osallisuuteen

Osallisuus on keskeisessä roolissa uudessa opetussuunnitelmassa ja yksi kolmesta perusopetuksen keihäänkärjestä tänä lukuvuonna (2017–2018). Oppilaiden osallisuutta tuetaan, kehitetään ja toteutetaan Turussa monella tapaa. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan oman luokkansa ja koulunsa asioihin ns. luokkatunneilla, joilla oppilaat keskustelevat heidän itsensä tärkeiksi kokemista asioista oppilasjohtoisesti. Osallisuus on vahvasti läsnä myös eri oppiaineiden tunneilla.

–  Oppilaiden edustuksellinen osallisuus toteutuu oppilaskuntatoiminnan kautta. Oppilaskuntatoiminta Turun yläkouluissa on erittäin aktiivista. Oppilaskunnissa vaikuttaville nuorille järjestetään myös yhteisiä tapaamisia, joissa nuoret jakavat kokemuksia toimivista käytännöistä omissa kouluissaan ja pääsevät tutustumaan toisiinsa. Nuorille järjestetään myös koulutusta osallisuuteen liittyen. Oppilaskunnat tekevät yhteistyötä Turun nuorisovaltuuston kanssa, Turun yläkoulujen osallisuuskoordinaattori Hanna Gustafsson kertoo.

Turku toteuttaa lisäksi UNICEF:in lapsiystävällinen kunta -toimintamallia.

Lisätietoa: