Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin strategian päivityksen kokouksessaan 16.4.2018. Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä ilmastomuutoksen torjunta nousivat aiempaa merkittävämpään rooliin.

Strategian päivityksen yhteydessä tehtiin joukko ryhmien yhteisesti sopimia muutoksia, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. Keskeisinä uusina linjanvetoina ovat eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn korostaminen sekä ilmastomuutokseen reagoiminen hiilineutraaliuden tavoitetta nopeuttamalla.

– Tämä oli valtuustokauden yksi merkittävimmistä päätöksistä, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen Lauri Kattelus.

Turku haluaa olla lähiöpolitiikan edelläkävijä ja siksi alueiden ja lähiöiden eriarvoistumiseen aiotaan puuttua entistä tehokkaimmin toimenpitein. Kestävän kasvun saavuttamiseksi asuntomarkkinoilla turvataan riittävä ja kohtuuhintainen asuntotuotanto.

Koulutus on tehokasta eriarvoisuutta ehkäisevää työtä. Turku panostaa erityisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Turku tulee tukenaan erityisesti haastavien alueiden kouluja, jotta koulutus olisi tasa-arvoista jokaiselle turkulaiselle lapselle.

Nuoria kannustetaan aktiiviseen elämäntapaan tukemalla harrastustoimintaa laajalla rintamalla. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen tarjontaa ylläpidetään myös lähiöissä.

Turku toimii kuten lupaa

Kaupunki ja sen palvelut ovat olemassa kaupunkilaisia varten. Strategian palvelulupauksen mukaan vuonna 2029 turkulaiset ovat kaikkein tyytyväisimpiä suurten kaupunkien asukkaita ja kokevat saavansa parhaan palvelukokemuksen.

Jotta tavoite voi toteutua, Turku sitoutuu toimintalupauksiin, jotka on laadittu tärkeäksi koettujen yhteisten arvojen pohjalta. Toimintalupaukset ovat toiminnan perusta, ja näyttävät, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä tavoiteltavaa, mikä tärkeää.

  • Asukas- ja asiakaslähtöisyys: Arvostamme asukkaitamme ja asiakkaitamme. Tarjoamme laadukkaita ja helposti saatavia palveluja hyvällä asenteella kaikkia kunnioittaen.
  • Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus: Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassamme ja kannamme vastuumme viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä sekä tulevista turkulaisista.
  • Uudistuminen ja yhteistyö: Uudistamme toimintaamme aktiivisesti ja arvostamme osaamista. Haluamme olla uutta luovia rohkeita edelläkävijöitä.

Kaupungin nykyinen strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2014. Kokonaisuus pohjautuu strategiahierarkiaan, jonka ytimenä ovat visionomainen kaupunkitason päästrategia ja sitä täsmentävät kaksi strategista ohjelmaa: Hyvinvointi ja aktiivisuus sekä Kilpailukyky ja kestävä kasvu.

Turun kaupunkistrategia 2029