Perusopetuksessa pilottikouluina toimivat Syvälähden, Raunistulan, Rieskalähteen ja St. Olofskolanin peruskoulut. Lukiotasolla pilottikouluina ovat TSYKin luonnontiedelukio ja merilukio sekä Kerttulin ICT-lukio

STEaM Turku tarjoaa perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävän tiede- ja teknologiapolun, jonka kautta eri-ikäisille lapsille ja nuorille aukea laaja mahdollisuus oppia tieteitä ja teknologiaa, erikoistua tekniikan eri alojen jatko-opiskeluun ja työharjoitteluun. Uusi toimintamalli vahvistaa matematiikan ja luonnontieteiden osaamista ja motivoi työelämään ja jatko-opintoihin.

Pilottikoulut eri koulutusasteilla ottavat vastuun kehittämistyöstä. Perusopetuksessa pilottikouluina toimivat Syvälähden, Raunistulan, Rieskalähteen ja St. Olofskolanin peruskoulut. Lukiotasolla pilottikouluina ovat TSYKin luonnontiedelukio ja merilukio sekä Kerttulin ICT-lukio. Uusia kouluja saattaa tulla myöhemmin mukaan.

Pilottikouluissa kehitetyt uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt tulevat käyttöön kaikkiin kouluihin kaikilla asteilla.

STEaM on englanninkielinen lyhenne sanoista science, technology, engineering, and mathematics. Sillä tarkoitetaan luonnontieteiden ja insinöörityön aloja.