Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 29.5. Kokouksessa käsitellään mm. asemakaavaa, joka mahdollistaa uudisrakennuksen Yliopistonkatu 5:n tontille. Topinojalle suunnitellaan kiertotalouspuistoa, mikä edellyttää myös kaavamuutosta.

Yliopistonkadun uudisrakennus havainnekuvassa keskellä, kuva Sigge Arkkitehdit Oy.

Asemakaavanmuutos, Yliopistonkatu 5

Turun keskustaan sijoittuvaa suunnittelualuetta rajaavat Aninkaistenkatu, Yliopistonkatu, Multavierunkatu ja Nahkurinkatu. Asemakaavanmuutos mahdollistaa täydennysrakentamisen niin, että Yliopistonkadun varteen on mahdollista rakentaa 8-kerroksinen asuintalo ja Nahkurinkadun varteen nelikerroksinen asuintalo. Aninkaistenkadun varrella sijaitsevan As Oy Montanan arvokkaat rakennukset suojellaan.

Nykyiseen asemakaavoihin verrattuna alueen rakennusoikeus nousee yhteensä noin 6600 kerrosalaneliömetriä. Uusia asukkaita arvioidaan tulevan alueelle yhteensä noin 120.

Lautakunnalle esitetään, että asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus hyväksytään. Seuraavassa vaiheessa ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Topinojan kiertotalouspuisto

Topinojan jätekeskuksen alueelle laaditaan asemakaava, joka mahdollistaa alueen toimintojen muuttamisen jätteiden loppusijoittamisesta kiertotalouteen painottuvaksi. Nykyisen jätekeskuksen alueella sijaitseva pian kokonaan maisemoitu vanha jätekumpu osoitetaan jätteiden läjityksestä muuhun käyttöön. Jätekeskuksen muilla alueilla päivitetään käyttötarkoituksia, kulkuyhteyksiä ja aluerajauksia.

Jätekeskuksen kaakkoispuolella olevia rakentamattomia pelto- ja metsäalueita asemakaavoitetaan kiertotalouteen liittyvien yritystoimintojen alueeksi. Yhteistyössä Kaarinan kaupungin kanssa uutta asemakaavaa laaditaan osittain myös Kaarinan kaupungin puolelle.

Lautakunnalle esitetään, että asemakaavoituksen tavoitteet hyväksytään ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkitään tiedoksi.

Hulevesijärjestelmän vaikutusalue ja hulevesimaksu

Kaupunginvaltuusto on 30.5.2016 päättänyt, että Turussa otetaan käyttöön hulevesimaksu. Maksu ja siihen liittyvä hulevesijärjestelmän vaikutusalue ovat parhaillaan julkisesti nähtävillä, ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.

Lautakunnalle esitellään nähtävillä oleva hulevesimaksutaksa ja sen perusteet. Asia tuodaan päätettäväksi elokuussa.

Edellisessä kokouksessa pöydälle jääneitä asioita

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus Nuppulantie 40

Asemakaavamuutoksella muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialue asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tontilla on rakennusoikeutta 6000 k-m2 ja sille sijoittuu noin 120 asukasta.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Herkules

Kaavamuutoksen kohteena oleva tontti rajautuu Martinkatuun, Itäiseen Pitkäkatuun ja Myllyahteeseen. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alue asuinkäyttöön. Lautakunnalle esitetään asemakaavanmuutoksen tavoitteiden hyväksymistä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkitsemistä tiedoksi.

Kokouksen esityslista netissä: http://ah.turku.fi/kylk/2018/