Turun kaupunki on neuvotellut Parkin kentän alueen kehittämiseksi Kansallis-kehitys Oy:n kanssa kumppanuussopimuksen. Sen tavoitteena on käynnistää alueen yksityiskohtainen kaavoitus ja edistää alueen kehittymistä liikuntapaikkana sekä houkuttelevana asuin- ja työpaikka-alueena.

Parkin kentän alue on tullut tunnetuksi liikuntapaikoistaan. Aluetta tullaan kehittämään tiiviissä yhteistyössä vapaa-aikatoimialan liikuntapalveluiden kanssa. Alueen liikuntaolosuhteiden jatkuvuudesta huolehditaan eikä niitä edes tilapäisesti heikentäviin toimenpiteisiin ryhdytä ennen kaupungin päätöksentekoa liikuntapaikkaratkaisussa. Kumppanuussopimuksen neuvotteluissa ovat olleet mukana konsernihallinnon, kaavoituksen, kiinteistökehityksen ja vapaa-aikatoimialan liikuntapalveluiden edustajat.

- Parkin kentällä on äärettömän tärkeä rooli urheiluseurojen, koulujen ja kaikkien harrastajien liikuntapaikkana. Kumppanuutta viedään tinkimättömästi liikuntaolosuhteiden näkökulma edellä, vakuuttaa Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Turkulainen Kansallis-kehitys Oy on omaa ideaa havainnollistaakseen teettänyt kustannuksellaan alueelle omaan viitesuunnitelman Arkkitehtitoimisto K2S Oy:llä. Viitesuunnitelmassa alueelle tulisi kehittyvien liikuntapaikkaolosuhteiden lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä merkittävä määrä asuntorakentamista. Suunnitelma ei sido tulevaa kaavoitusta vaan asemakaavan sisältö tullaan ratkaisemaan omana prosessinaan.

Kansallis-kehitys Oy omistaa alueella Pyrkivän urheilutalon kiinteistön. Parkin kentän maa-alue on kokonaisuudessaan Turun kaupungin omistuksessa, mutta Pyrkivän Urheilutalon tontti on vuokrattu vuoteen 2057 saakka Kansallis-kehitys Oy:lle.

Kumppanuussopimukseen on kirjattu osapuolten tavoitteet, tavoiteaikataulu sekä projektiryhmän perustaminen. Siinä on sovittu myös kaavavalmistelun edellyttämistä toimenpiteistä sekä näistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Mikäli kaupungin ja Kansallis-kehitys Oy:n välinen yhteistyö Parkin kentän alueella johtaa asemakaavanmuutokseen, tulee kaupunki tekemään Kansallis-Kehitys Oy:n kanssa maankäyttösopimuksen, jossa yhtiölle annetaan osto-optio pääosaan alueelle kaavoitettavasta asuin-, ja toimistorakennusoikeudesta.

- Kehittyvässä kaupungissa myös liikuntakulttuurin tulee elää mukana kaupungin kehityksessä. Ajattelu Parkin kentän kehittämisestä osana laajempaa kokonaisuutta avaa liikuntakulttuurille uusia mahdollisuuksia, toteaa kaupungin liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari.

Kansallis-kehitys Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Paju on tyytyväinen kumppanuussopimuksen etenemisestä kaupungin päätöksentekoon:

- Parkin Puisto -hankkeen tavoitteena on luovalla tavalla parantaa keskusta-alueen lähiliikuntaolosuhteita ja luoda alueesta nykyaikainen urbaani asuinpaikka. Olemme tehneet viimeisen 1,5 vuoden aikana paljon selvitystyötä hankkeeseen liittyen ja olemme valmiita sekä kaavoitustyöhön että tämän Keskustavision linjauksia noudattavan hankkeen investointeihin.

Sopimuksen tavoitteet tukevat keskustan kehittämistä

Kaupunginvaltuuston vuonna 2016 tekemässä päätöksessä keskustan kehittäminen nostettiin yhdeksi kaupungin kärkihankkeista. Keskustan kehittäminen -kärkihankkeen visiotyöryhmän laatimassa Keskustavisiossa 2050 havaittiin Aninkaisten alue yhdeksi potentiaalisimmista ja laajimmista keskustamaista asumista edistäviksi kohteiksi.

Puutorin ja Aninkaisten alueella on jo tällä hetkellä vireillä merkittäviä kehittämishankkeita kuten Matkakeskus, Ukkokodin lisärakentaminen, Konserttitalon ja ammattioppilaitoksen kehittäminen, synagogan tontin täydennysrakentaminen ja Helsinginkadun teollisuuskorttelin muuntaminen asumiskäyttöön. Kumppanuussopimuksen mukainen hanke täydentää muun Aninkaisten ja matkakeskuksen alueen kehittämistä.

Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S Oy