Skanssin kauppakeskuksessa järjestetty Innovaatiotyöpaja kutsui torstaina 26.4.2018 Skanssin alueen asukkaat, alueen toimijat ja muut aiheesta kiinnostuneet mukaan ideoimaan älykkään ja ekologisen asuinalueen kehittämistä.

Skanssin kauppakeskuksessa järjestetty Innovaatiotyöpaja kutsui torstaina 26.4.2018 Skanssin alueen asukkaat, alueen toimijat ja muut aiheesta kiinnostuneet mukaan ideoimaan älykkään ja ekologisen asuinalueen kehittämistä. Työpajan tarkoituksena oli saada Skanssin alueen kehittämisestä kiinnostuneiden äänet ja ideat kuuluviin.

Tilaisuuteen saapui niin tulevia Skanssilaisia kuin muutoin työpajan teemasta kiinnostuneita ideoijia.
Tilaisuuden alkuun projektiasiantuntija Lotta Lyytikäinen Turku Energialta esitteli Skanssin energiaratkaisuja. Tämän jälkeen siirryttiin Turun yliopiston opiskelijoiden ohjauksella ideoinnin pariin. Turun yliopiston opiskelijat olivat valmistelleet osallistujille työpajan, jossa ryhmiä pyydettiin miettimään miten tehdä ekologisista valinnoista helpompia arjessa.

Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, joissa kussakin käsiteltiin yhteisen tehtävänannon perusteella ekologista arkea ja sen helpottamista. Työpajan ydinkysymys oli osallistujien ajatukset liittyen arjessa toteutuvaan ekologisuuteen ja sen helpottamiseen. Näkökulmana oli myös omien ekotekojen mahdollinen mittaaminen.
 
Ideointiosuus toteutettiin soveltamalla lootuskukka- nimistä innovointimenetelmää. Menetelmässä pyritään tuottamaan yhden ratkaistavan asian ympärille kahdeksan ideaa. Innovointikierroksia voidaan järjestää useampia ja ongelma-alueeseen liittyviä ideoita saadaan näin runsaasti. Menetelmää sovellettiin työpajassa siten, että jokainen ryhmä laati ensin neljä ideaa. Tämän jälkeen jokaisen ryhmän ideoista äänestettiin yhdessä yksi idea jatkokehiteltäväksi. Toisessa ideointivaiheessa ryhmät saivat toistensa valitut jatkokehiteltävät ideat käsiteltäväkseen. Näin ideoita ja keskustelua saatiin syntymään runsaasti useasta näkökulmasta.
 
Työpajassa nousi esiin erityisesti osallistujien innokkuus omien ekologisten tekojen vaikutusten seuraamiseen omassa arjessa. Valtaosa työpajassa syntyneistä ideoista keskittyikin erilaisiin tapoihin mitata oman toiminnan vaikutusta ympäristöön. Ryhmät kehittelivät myös erilaisia asumiseen liittyviä ekologisia ratkaisuja. Ryhmissä keskusteltiin niin yhteiskäyttöpyöristä kuin liiketunnistimella toimivasta valaistuksestakin. Työpajasta kumpusi myös ideoita esimerkiksi arkielämässä syntyvän hukkaenergian hyödyntämiseen.

Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua yhteisöllisyydestä. Myös osallistujien innokkuus seurata oman toiminnan vaikutusta ympäristöön korostui. Tilaisuuteen osallistuneiden ajatukset ja heidän kehittelemät ideat ovat arvokasta tietoa Skanssin asuinalueen kehittämisen kannalta. Asukkaiden näkökulmaa tuntemalla saadaan arvokasta tietoa asukkaiden toiveista ja ajatuksista Skanssin alueeseen liittyen. Turun yliopiston opiskelijat ja Turun kaupunki kiittävät osallistujia aktiivisesta ja innovatiivisesta työpajasta.

Työpaja järjestettiin osana Skanssin kaupunginosan kehittämistä, joka saa 6Aika –rahoitusta osana Avoimet Innovaatioalustat –kärkihanketta.

 

Kaupunginosa/Alue: