Turku Loves Innovators –tilaisuus järjestettiin maanantaina 21.5. Turun vierailukeskus Joessa. Tilaisuuden teemana oli yhteiskehittäminen ja osallisuus, joita lähestyttiin erityisesti luovuuden näkökulmasta.

Kuinka voimme yhteiskehittämisellä ja osallisuudella lisätä luovuutta kaupunkikehittämisessä? Tähän kysymykseen etsittiin vastausta Turku Loves Innovators –tilaisuudessa, johon kokoontui yhteiskehittämisestä, osallisuudesta ja luovuudesta kiinnostuneita yrityksiä ja kaupunkikehittäjiä.

Tilaisuuden alussa valtiotieteiden tohtori, yrittäjä, tutkija ja valmentaja Petro Poutanen piti puheenvuoron, jossa hän avasi yhteiskehittämisen ja yhdessä tekemisen problematiikkaa. Kuulijat saivat tietoa siitä mitä luovuus on ja mitä se vaatii. Toiminnanjohtaja, muutoksen ohjaaja, futuristi ja kansanterveysalan ammattilainen Karolina Mackiewicz keskittyi puheenvuorossaan organisaatiorakenteiden aiheuttamiin innovatiivisuuden esteisiin ja siihen kuinka näistä haasteista selvitään.  

Puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa kuultiin viisi menetelmä –esittelyä:

  • Koklaamo-malli, Lilli-Nora Siikasmaa, Tampereen kaupunki
  • TRY OUT! Pohja Kokeilujen dokumentoinnille, Piia Nurmi, Essi Hillgren ja Leevi Ahokas, Turun ammattikorkeakoulu
  • Espoon yhteiskehittämisen toimintamalli ja nopeat kokeilut, Katja Hagman ja Veeru Vihula, Espoon kaupunki
  • Pelillisyys osallistamisen keinona, Elina Malén, Turku Science Park
  • Oppimisen uusi aika – yhteiskehittämisen mahdollisuuksia yrityksille Turun kouluissa, Niina Salonen, Turun kaupunki

Menetelmä -esittelyiden jälkeen osallistujat pääsivät kokeilemaan esitettyjen menetelmien hyödyntämistä työpajaosuudessa. Tavoitteena oli tutustua uuteen menetelmään sekä löytää yhteiskehittämisen avulla uusia tapoja eri tahojen väliseen yhteistyöhön. Työpajan toimeksiantona oli kuvata useita tapoja, jolla eri toimijat voivat lähteä kehittämään Vierailukeskus Joen edustaa. Yhdessä ja eri metodeja hyödyntäen pyrittiin löytämään ratkaisuja tähän asetettuun haasteeseen. Luovan ideoinnin lopputuloksena, joka aloitettiin ideointiprosessia herättelevällä legorakentamisella, syntyi niin ajatuksia Joen edustan kehittämiseen tarvittavista toimijoista kuin konkreettisia näkemyksiä Vierailukeskus Joen edustan ulkoasusta. Työpajan aikana menetelmät tulivat osallistujille tutuiksi.