Tarkastuslautakunnan tekemän raportin mukaan TVT:n ja Ylioppilaskyläsäätiön osalta tavoite vuokrien kohtuullisuudesta on toteutunut hyvin. TVT ei ole tehnyt korotuksia perittäviin vuokriin vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Tarkastuslautakunnan tuloksellisuusarviointi kaupungin harjoittamasta asuntoliiketoiminnasta on valmistunut. Turun kaupunki on mukana asuntoliiketoiminnassa kolmen konserniyhteisönsä kautta. Konserniyhteisöt ovat TVT asunnot Oy (”TVT”), Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (”Vaso”) ja Turun Ylioppilaskyläsäätiö. Yhteisöille on asetettu muun muassa asumisen kohtuuhintaisuuteen ja asuntojen määrään sekä sosiaaliseen asumiseen liittyviä tavoitteita.

Arvioinnin keskeisiä huomioita

Asumisen kohtuuhintaisuus

TVT:n ja Ylioppilaskyläsäätiön osalta tavoite vuokrien kohtuullisuudesta on toteutunut hyvin. Yhteisöjen perimät vuokrat ovat keskimäärin alle tilastokeskuksen laskeman vapaarahoitteisen vuokratason ja noin 15–20% alhaisempia kuin KTI:n laskema markkinavuokrataso. Vason perimät asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ovat keskimäärin alhaisempia kuin ARA-tuettu- tai markkinavuokrataso.

– Vuonna 2017 markkinavuokrien nousu on kiihtynyt Turussa ja on ilahduttavaa, että TVT ei ole tehnyt korotuksia perittäviin vuokriin vuosien 2017 ja 2018 aikana, toteaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Vähä-Heikkilä.

 – Kohtuuhintaisen asumisen tulee säilyä jatkossakin Turun vetovoimatekijänä kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa.

Asuntojen riittävyys

Vuokra-asuntojen markkinatilanne on kiristynyt Turussa viimeisten vuosien aikana. Kysyntää on erityisesti keskeisesti sijaitsevista pienistä ja edullisista asunnoista. Samanaikaisesti uudisinvestoinnit ovat erityisesti TVT:n kohdalla jääneet tavoitteista. Keskeisin syy määrällisistä tavoitteista jäämiseen on pula sopivista tonteista. Rakentamiseen soveltuvalla tontilla tulisi olla voimassa oleva asemakaava, jonka määräykset mahdollistavat kohtuuhintaisen rakentamisen. Kohtuuhintaisuuden vuoksi tontin tulisi sijaita kaupungin maalla.

 – Kaupungin edustajien mukaan tonttipula tulee helpottumaan lähivuosina ja tarkastuslautakunta jää seuraamaan tilannetta. Myös Vasolla olisi potentiaalia kasvattaa asumisoikeusasuntojen tuotantoa, toteaa Vähä-Heikkilä.

Sosiaalisen asumisen tavoitteet

TVT on saavuttanut tavoitteensa erityisryhmien asuntosopimusten määrästä suhteessa yhtiön asuntokantaan. Arvioinnissa kiinnitettiin myös huomiota siihen, että uudisrakentamiseen sopivan tontin tulisi sijaita alueella, jossa ei ole vaaraa sosio-ekonomiselle eriytymiselle.

– Helsinki ja Tampere poikkeavat Turusta vähäisemmän alueellisen eriytymisen suhteen ja niissä on myös harjoitettu pitkäjänteisesti sosiaalista sekoittamista. Julkiset vuokra-asunnot sijoittuvat niissä alueellisesti tasaisemmin kuin Turussa, muistuttaa Vähä-Heikkilä.