Huhtikuuhun verrattuna työttömyys laski toukokuussa 224:llä henkilöllä. Vuonna 2017 toukokuussa työttömyysaste oli 13,8 % ja nyt vuotta myöhemmin 11,8 % eli laskua on tullut 2 prosenttiyksikköä.

Työttömien määrä Turussa vuosina 2000–2018. Karkeana arviona työttömyys on alentunut kolmen viime vuoden aikana noin 2000 henkilöä per vuosi.

Nuoria työttömiä oli toukokuussa 1407 ja pitkäaikaistyöttömiä 3875. Nuorten työttömien työttömyysaste toukokuussa 2018 on laskenut 13 prosenttiyksikköä ja pitkäaikaistyöttömien 19 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna.

Kokonaismäärältään toukokuussa oli 10 913 työtöntä turkulaista, joka on 1851 työtöntä vähemmän edellisvuoden toukokuusta.