Talvipyöräilyn testireitin ensimmäinen talvikausi Turussa keräsi kaupunkilaisilta runsaasti hyvää palautetta ja kehitysehdotuksia.

Lue koko raportti:
Talvipyöräilyn testireitti Turussa 2017-2018 (pdf)

Lisätietoja CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen kotisivuilta: 
www.turku.fi/civitas-eccentric

Runsaan 12 kilometrin pituisella testireitillä kokeiltiin kaupungille uutta harjasuolausmenetelmää. Pääsääntöisesti lumi poistettiin harjaamalla ja liukkaudentorjunta suoritettiin suolaliuoksella. Menetelmällä tavoiteltiin polanteen kertymisen ehkäisemistä, sepelittömyyttä sekä ennen kaikkea turvallisempia ja laadukkaampia talvipyöräilyolosuhteita. Talvipyöräilyn testireitin ensimmäisen talvikauden toiminta-aika päättyi toukokuuhun 2018. 

Turun kaupunki kiittää testireittiä koskeneesta runsaasta ja rakentavasta palautteesta. Jokainen vastaanotettu palaute käytiin läpi. Testireitin vastaanotto oli hyvä, sillä kaikesta yleisestä palautteesta huimat 65 % oli positiivista. Huolta aiheuttivat esimerkiksi hoidetun reitin leveys, yllättävä liukkaus ja suolan mahdolliset korroosiovaikutukset.

 
 

Testireitiltä kerättiin palautetta myös yhteistyössä Turun Polkupyöräilijät ry:n kanssa. Loppuraportissaan he tiivistivät harjasuolauksen etujen olevan merkittävästi havaittuja haittoja suuremmat. Reitin pääasiallinen taso koettiin korkeaksi ja pitkän pakkaskauden aikana reitti erottui selvästi edukseen muusta reitistöstä. Menetelmän korkeammat kustannukset, mahdolliset korroosiohaitat ja sisätiloihin kulkeutuva sotku todettiin ongelmakohdiksi. Turussa harjasuolauksen kustannukset olivat arviolta 2-3 kertaiset perinteisiin pyöräteiden talvikunnossapitokustannuksiin verrattuna.

Talvipyöräilyn testireitti jatkuu talvikaudella 2018–19 saadut palautteet ja kokemukset huomioiden. Kaupunki vastaanotti useita laajennusehdotuksia harjasuolattua reittiä koskien. Niiden pohjalta reittiä tullaan hoitamaan ensi talvikaudella Kiinanmyllynkadun ja Savitehtaankadun välillä Hämeentien eteläpuolella pohjoispuolen sijaan. Reitin muutos perustellaan käyttäjien näkemyksillä sekä liikennelaskennoilla. Kaikki laajennusehdotukset on taltioitu mahdollista jatkokehitystä varten.

Turun kaupunki koki testireitin positiiviseksi kokeiluksi ja on yhtä mieltä urakoitsijan kanssa siitä, että kokeilu oli tervetullut ja ensimmäinen talvi oli monipuolinen oppimisprosessi. Kertyneitä kokemuksia tullaan heijastamaan toteutuksen kehittämiseen. Kokeilu käynnistyi osana kansainvälistä EU-rahoitteista CIVITAS ECCENTRIC -hanketta.

Asiasanat: