Turussa on käynnissä useita 6Aika-hankkeita eri teema-alueilla, joissa haetaan yritysten kanssa yhteiskehittämisen keinoin ratkaisuja erilaisiin haasteisiin.

Mikä on 6Aika?

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia.  Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistuminen tuo. Haluamme kehittää̈ kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Lisää infoa 6Aika-strategia https://6aika.fi/  ja 6Aika Turussa http://www.turku.fi/6aika-turussa/hankkeet/pilotti-ja-kokeiluhankkeet

Lisätietoja 6Aika-kaupunkikoordinaattori Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, anna-mari.sopenlehto@turku.fi, p. 0505590239

Syksyn 2018 aikana järjestetään yrityksille kuusi työpajaa eri teemoista ja kussakin työpajassa on mukana useita hankkeita esittelemässä yritysyhteistyömahdollisuuksia. Kukin tilaisuus kestää 1,5 tuntia pitäen sisällään kahvihetken, työpajan alustuksen ja keskustelun sekä loppuyhteenvedon. Huom! Poikkeuksena Robottiikka palvelualoilla työpaja, joka kestää 6 tuntia. 

Kaikki tilaisuudet pidetään Turussa, SparkUp:n tiloissa osoitteessa Tykistökatu 4. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Tilaisuuksien aikataulut

  • 20.9. klo 8.30-10 Konkreettiset kokeilut käytännössä – yrityksien opit ja kopit
  • 18.10. klo 8.30-10 Juttutuokio - vauhtia yritysten kiertotalouteen
  • 23.10. klo 15-20 Robotit ja tekoäly palvelu- ja tuotantoalojen yrittäjille 
  • 12.11. klo 14.30-16 Energian uudet ratkaisut
  • 4.12. klo 8.30-10 Tulevaisuuden osaajien etsintä on käynnissä nyt! 
  • 11.12. klo 14.30-16 6Aika-joulukahvit yrityksille

Tarkemmat tiedot työpajoista ja ilmoittuminen löytyy täältä https://www.lyyti.in/Syksyn_2018_6Aikatyopajat_Turussa_9547

Tervetuloa tekemään uutta!