Syksyn 6Aika EAKR-hankehaku keskittyy resurssi­tehokkuuteen ja vähähiilisyyteen

 

6Aika EAKR-hankehaku avautui 13.8. Haussa etsitään yritysten liiketoimintaa ja kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita edistäviä älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja.

Rahoitettavissa hankkeissa tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista sekä uuden teknologian käyttöönottoa ja vähähiilisyyteen keskittyvää tki-toimintaa uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. 6Aika-hankkeissa on tärkeää hyödyntää kaupunkeja kehitysympäristöinä ja ohjata kaupunkien ja kuntalaisten toimintaa kestävämpään suuntaan. Olennaisia kehittämisen ja kokeilujen kohteita ovat matkailu, elämystalous, kiertotalous sekä liikkuminen ja logistiikka. Uudenmaan liitto toimii hankkeiden rahoittajana.

Haku on auki 13.8.-19.11.2018 ja se on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku, joka sulkeutuu 10.9.2018. Ideavaiheessa hakijat toimittavat lyhyen kuvauksen hankeideastaan. Haun toisessa vaiheessa hankehakemukset jätetään EURA 2014 -järjestelmään 19.11.2018 mennessä.

Syksyn 2018 EAKR-hankehaussa kuutoskaupungit etsivät ratkaisuja hiilineutraaliustavoitteiden edistämiseen. Hankkeita haetaan Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 erityistavoitteeseen 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Haku on kaksivaiheinen. Ideavaihe on 13.8.-10.9.2018. Arviointien perusteella parhaiden ideoiden esittäjät kutsutaan sparraustilaisuuksiin. Hankehakemus jätetään hakuun EURA 2014 -järjestelmään viimeistään 19.11.2018.

Lue hankehakukuvaus
Hakuilmoitus sivustolla Rakennerahastot.fi
Hakijan opas
Hakuinfon 13.8.2018 materiaalit lisätään tilaisuuden jälkeen

Kun sinulla on hankeidea, ota ensimmäiseksi yhteyttä 6Aika-kaupunkikoordinaattoreihin. Yhteystiedot löydät täältä.